Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Počítačová podpora řízení železničního provozu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20PRZP Z,ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Dušan Kamenický
Cvičící:
Dušan Kamenický
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Úvod je věnován objasnění důvodů a základních principů automatizace řízení a plánování železniční dopravy. Je vysvětlena struktura řízení železničního provozu včetně hlavních zásad aplikovaných při řízení železničního provozu. Podstatná část je věnována detailnímu popisu jednotlivých složek systému, které je nutné zahrnout do systémů pro automatizaci řízení železničního provozu s využitím výpočetní techniky.

Požadavky:

Zápočet: Semestrální práce

Zkouška: Písemný test

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student se bude orientovat v problematice automatizace řízení železniční dopravy s využitím výpočetní techniky. Student bude mít přehled o požadavcích na automatizaci řízení železničního provozu, bude schopen definovat architekturu i základní parametry modelu železniční dopravy a jejich aplikaci prostřednictvím výpočetní techniky.

Studijní materiály:

Železniční doprava, technologie, řízení, grafikony a dalších 100 zajímavostí, Gašparík Jozef, Kolář Jiří, ISBN:978-80-271-0058-3

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6423006.html