Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Geografické, informační, lokalizační a navigační systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
20GINS Z,ZK 6 3P+3C
Garant předmětu:
Přednášející:
Petr Bureš, Pavel Hrubeš, František Kekula, Zuzana Purkrábková
Cvičící:
Petr Bureš, Pavel Hrubeš, František Kekula, Zuzana Purkrábková
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Předmět je zaměřen na problematiku práce s aplikacemi geografických informačních systémů se zvláštním zřetelem k odbornosti v oboru dopravy a telekomunikací. Seznamuje posluchače s postupy a nástroji pro správu a analýzu geografických dat, vytváření modelu reálného světa, datové modely ukládání geografických dat, metody vstupu dat a digitalizace a řadu dalších GIS příbuzných technologií jako je problematika lokalizace, webmap, 3D vizualizace apod.

Požadavky:

Získání min. 25 bodů do 13.1. z práce v semestru (body možné získat za semestrální práci, práci ve cvičeních, zpracování odborného textu)

Zkouška: Získání min. 51 bodů z práce v semestru (body možné získat za semestrální práci, práci ve cvičeních, zpracování odborného textu, závěrečný test, ukázka s GIS)

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se základy správy prostorových informací v informačních systémech, představit způsoby vzniku geografické informační báze, filosofii návrhu a metody zpracování prostorových dat. Dále je cílem seznámit studenty s principy funkce lokalizačních a navigačních systémů. Oborově je předmět zaměřen na dopravu a dopravní prostorová data.

Studijní materiály:

Kolář, J.: Geografické informační systémy 10. Vydavatelství ČVUT, Praha 1998.

Rapant, P. (2006): Geoinformatika a geoinformační technologie. VŠB-TU Ostrava, 500 str. ISBN 80-248-1264-9.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6333906.html