Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Hodnocení a ekonomika ITS

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20HEI KZ 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
František Kopecký
Cvičící:
František Kopecký
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Úvod předmětu je věnován základům systémového přístupu k rozvoji ITS architektury a základů v oblasti ekonomických atributů spojených s rozvojem ITS. Následně se probírají základní principy tvorby systému a aplikací v technické oblasti s definováním průniků technického řešení do ekonomiky. Předmět je zakončen podrobným rozkladem případových studií.

Požadavky:

Klasifikovaný zápočet: Aktivní práce v semestru a splnění závěrečného testu

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti získají znalosti pro základní orientaci v širších ekonomických aspektech spojených s plánováním, rozvíjením a provozováním aplikací a systémů ITS. Studenti budou umět sestavit investiční náklady na pořízení systémů a aplikací ITS, ale i vyjádřit hodnoty přínosů plánovaných investic včetně identifikace provozních a procesních rizik.

Studijní materiály:

Kniha o ekonomice v ITS - Výstup z projektu č. 2E06034: Celoživotní vzdělávání a profesní příprava v oboru teleinformatiky, telematiky a dopravní telematiky. Autoři: Kopecký František a kolektiv

Stručná monografie základů dopravní telematiky - Výstup z projektu č. 2E06034: Autor Kopecký František a kolektiv.

Managerská ekonomika - Mir. Synek a kol

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6424006.html