Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Lokalizace a navigace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20Y1LN KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Popis a ukázky silniční sítě, způsoby lokalizace na síti. Routovací algoritmy jejich vlastnosti a implementace. Popis a ukázky sítě pro hledání dopravního spojení, routovací algoritmy, jejich vlastnosti a implementace.

Požadavky:

znalosti geografických informačních systémů, databáze, programování

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat znalosti o způsobech popisu polohy v dopravě, způsobech navigace a hledání cesty a jejich implementaci a optimalizaci.

Studijní materiály:

Jungnickel, Dieter: Graphs, networks and algorithms. 4rd ed. Berlin: Springer, 2013, xix, 650 s. ISBN 978-3-540-72779-8.

Golden, Bruce: The vehicle routing problem: latest advances and new challenges. 1st ed. New York: Springer, 2008, p. cm. ISBN 03-877-7778-4.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4077206.html