Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Telematika ve VHD

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20TVHD Z,ZK 3 2P+1C česky
Přednášející:
Patrik Horažďovský, Martin Langr, Milan Sliacky
Cvičící:
Patrik Horažďovský, Milan Sliacky
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Odbavovací informační systémy; OIS v zahraničí; vozidlová technika; odbavovací systémy; informační systémy; datové struktury; clearing; preference VHD; sledování polohy vozidel; legislativní rámec; standardizace, certifikace a interoperabilita.

Požadavky:

Zápočet: účast alespoň na 4 z celkem 6 cvičení, vypracování a prezentace semestrální práce

Zkouška: udělený zápočet, písemný test hodnocený dle ECTS, následuje ústní část s možností korekce výsledné známky

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Ucelený přehled posluchačů o telematických systémech a technologiích využívaných v oblasti veřejné dopravy. Seznámení se s konkrétními prky a aplikacemi OIS s ohledem na jejich systémovou architekturu, využívaná data, protokoly a rozhraní. Praktická zkušenost s využíváním konrétních zařízení a systémů v rámci laboratoře OIS.

Studijní materiály:

•Křivda, V., Olivková, I., Frič, J. Dopravní telematika, 1. vyd. skripta VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. 118 s. ISBN 80-248-0767-X

•OLIVKOVÁ, I. Telematické aplikace při řízení dopravních systémů. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3268-5

•Gnap, J., Konečný, V., Poliak, M., Aplikácia informačných systémov v cestnej doprav

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6423106.html