Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

ITS - R

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20ITSR-E Z,ZK 3 2P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Martin Leso
Cvičící:
Martin Leso
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Úvod je věnován popis architektury a rozhraní systému s koncepcí ITS-R, jsou definovány komunikační rozhraní systému, principy zajištění funkčních a bezpečnostních vlastností. Jsou detailně diskutovány principy aplikace ERTMS/ETCS aplikační úroveň 3, systémy UGTMS, CBTC. Jsou popsány současné i budoucí komunikační technologie. Je řešena otázka integrace systému ITS-R do ostatních ITS systémů a zajištění spolehlivost a bezpečnost systému ITS-R.

Požadavky:

Znalost systému ERTMS/ETCS, principy zabezpečení železniční dopravy

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení posluchačů s možnostmi a přínosy řešení řízení železničního provozu s využitím principů inteligentních dopravních systémů. Posluchači získají přehled v možnostech aplikace nových technologií ERTMS/ETCS aplikační úroveň 3, CBTC a systémech UGTMS.

Studijní materiály:

ETCS for Engineers, Peter Stanley, ISBN: 3777104167

Compendium on ERTMS: European Rail Traffic Management Systém, Harald Resinger, ISBN: 3777103969

Set of specifications (ETCS baseline and GSM-R )

Poznámka:
Poznámka učitele Martin Leso:

+Erasmus

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6824306.html