Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Řízení dopravních systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
20RDSY ZK
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Návrh algoritmů řízení dopravy v intravilánu i extravilánu. Dopravní technologie a systémy, tunely a systémy pro multimodální dopravu, autonomní systémy a další ITS řešení. Dopravní aliance, agentní systémy. Legislativa a normalizace v oblasti řízení dopravy.

Požadavky:

Znalost principů řízení dopravy a inteligentních dopravních systémů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Teoretické i praktické návrhy algoritmů řízení dopravních proudů. Analýza konkrétních příkladů a návrhů implementací, dopravních technologií a systémů. Využití nových přístupů řešení s vazbou na nadstavbové systémy a alternativní zdroje dat. Zavádění nových technologií do praxe s ohledem na legislativní procesy. Testování nových systémů.

Studijní materiály:

Přibyl P., Svítek M.: Inteligentní dopravní systémy, BEN, Praha 2001, ISBN.

Přibyl P.: Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika, skripta ČVUT FD, Praha, 2005.

Vlacic L., Parent M., Harashima F.: Intelligent vehicle technology, Butterworth-Heinemann, Oxford.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4907606.html