Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Aplikovaná elektronika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20Y1AE KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Tomáš Musil
Cvičící:
Tomáš Musil
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Základní elektronické polovodičové součástky, jejich funkce, vlastnostmi a způsoby zapojení do obvodů (polovodičové diody, tranzistory, vícevrstvé spínací součástky, operační zesilovače a základní logické členy). Funkce základních elektronických obvodů a metody jejich návrhu (usměrňovače, stabilizátor se stabilizační diodou, tranzistor jako zesilovač, invertující a neinvertující zapojení operačního zesilovače).

Požadavky:

Klasifikovaný zápočet: minimálně 50% ze závěrečného zápočtového testu (uzavřené a otevřené otázky, příklady)

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti znají základní elektronické součástky, jejich vlastnosti a funkce. Studenti dokáží navrhnout jednoduché elektronické obvody obsahující jak diskrétní polovodičové součástky, tak základní integrované obvody.

Studijní materiály:

Vobecký J., Záhlava V.: Elektronika, Grada, Praha, 2005

Vaníček, F.: Elektronické součástky. Příklady. ČVUT, Praha 2001

Horowitz P., Hill W.: The Art of Electronics - 2nd edition, Cambridge University Press, Cambridge 1990 - 2001

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4033206.html