Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Procesy řízení kvality výrobků

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20Y1PK KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Martin Leso
Cvičící:
Martin Leso
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Obecné zásady managementu a řízení organizací. Systémy managementu a mezinárodní normy. Systémy managementu kvality. Kvalita výrobků, procesů, systémů. Jednotný rámec norem pro systémy managementu, zásady managementu. Principy procesního řízení, monitorování a měření v systémech managementu. Jednotný rámec norem pro systémy managementu. Principy procesního řízení. Metrologie a zkušebnictví. Certifikace výrobků.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání základních informací o problematice a zásadách managementu a řízení organizací, základních principů a požadavků na kvalitu výrobků, procesů, systémů, politice kvality a cílů procesů řízení, principech a nástrojích procesního řízení organizací. Základní informace o problematice metrologie, zkušebnictví a certifikaci.

Studijní materiály:

Jiří Přibek: Systémy managementu jakosti, Národní informační středisko podpory jakosti, Praha 2004

Metrologie v kostce, Český metrologický institut, 2003

Marie Šebestová a kol.: Certifikace pracovníků a systémů managementu jakosti, Národní informační středisko podpory jakosti Praha, 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4035206.html