Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Citlivost soustav

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
20CIS ZK
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Úvod do problematiky teorie citlivosti a tolerancí soustav. Historie vývoje poznávání problematiky citlivosti a její význam. Pojem systému a jeho systémových funkcí. Parametry systémů. Nezávisle proměnné. Čas jako absolutní nezávisle proměnná. Pojem citlivosti systémových funkcí na změny parametrů. Absolutní a relativní citlivost. Bodeho definice citlivosti. Semirelativní citlivosti. Citlivosti vyšších řádů. Vázané citlivosti. Věta o invarianci citlivostí a její význam. Citlivosti na velké změny parametrů. Citlivosti a tolerance parametrů. Statistické přístupy l tolerancím soustav. Oblasti přijatelnosti. Oblasti dovolených odchylek. Výrobní výtěžnost. Závislost tolerancí a ceny. Optimalizace výtěžnosti a ceny výrobku. Centrování návrhu. Životnost a spolehlivost. Čáry života soustav. Opravy a korekce systémů. Bezpečnost systémů a jejich odolnost vůči poruchám.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24761905.html