Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Řízení silniční dopravy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20RISI Z,ZK 7 3P+3C česky
Přednášející:
Vladimír Faltus, Martin Langr, Jiří Růžička, Tomáš Tichý
Cvičící:
Vladimír Faltus, Martin Langr, Jiří Růžička
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Řízení dopravního uzlu, koordinace řízení v oblasti a liniové řízení dopravy na dálnicích. Principy řídicích systémů využívaných v praxi. Návrh SSZ dopravního uzlu a jeho kapacitní posouzení. Softwarové nástroje pro dopravní modely a simulace. Hardwarové vybavení řídicích systémů. Preference VHD a řešení pro zobrazování provozních informací a proměnné dopravní značení.

Požadavky:

Základní informace z oboru informatiky, telekomunikací a dopravního inženýrství pro oblast silniční dopravy.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti znají základní principy řízení silniční dopravy v uzlech, městských aglomeracích i na dálnicích a umí dílčí části navrhovat. Studenti znají principy dopravního inženýrství a umí pracovat s parametry dopravního proudu. Mají přehled o SW a HW vybavení řídicích systémů i nástrojích umožňujících jejich modelování a umí je prakticky používat.

Studijní materiály:

Jirava, P., Slabý, P.: Pozemní komunikace 10 - Dopravní inženýrství, skripta ČVUT, 1997.

Přibyl, P.: Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika II, skripta ČVUT, 2007.

Přibyl, P., Svítek, M.: Inteligentní dopravní systémy, BEN, Praha 2001, ISBN 80-7300-029-6.

Poznámka:

(teď 6.sem. obor ITS, od AR 23-24 spec. ITS programu TET - zkrátit AN název, update klíč. slov + txt !!!)

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3829206.html