Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Řízení silniční dopravy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20RISI Z,ZK 7 3P+3C česky
Garant předmětu:
Tomáš Tichý
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Řízení dopravního uzlu - základní pojmy, kritéria návrhu SSZ, prvotní projekt SSZ, dynamické řízení SSZ, preference MHD, řízení dopravních oblastí, mikroskopické modely dopravy, makroskopické modely dopravy, řízení dopravy na dálnicích, tunelové systémy.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student se orientuje v normách a technických podmínkách pro návrh řízení dopravního uzlu včetně kapacitních výpočtů, je schopen navrhnout řízení SSZ pomocí pevných signálních plánů na vybrané křižovatce, je schopný dále návrh posoudit, kapacitně ověřit a nasimulovat v mikrosimulačním prostředí.

Studijní materiály:

Přibyl P.: Řídicí systémy silniční dopravy, skripta ČVUT, 2003;

Tichý T.: Řídicí systémy dopravy – Dopravní telematika, ČVUT 2004;

Technické podmínky – TP 81 – Navrhování světelných signalizačních

zařízení pro řízení silničního provozu – 2006;

PTV VISSIM - User Manual.

Poznámka:

(teď 6.sem. obor ITS - platnost akr. do 23/24, od AR 23-24 spec. ITS programu TET)

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3829206.html