Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
12XAZU Alter.způs.údržby do
 
Předmět není vypsán
12YAPI Angličtina pro inženýry
 
Předmět není vypsán
12Y1AE Aplikovaná ekologie česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12APE Aplikovaná ekologie
 
česky Z 3 2P+0C Předmět není vypsán
12YADD Atypické druhy drah
 
Předmět není vypsán
12XBDK Bezpeč.dopr.na veřejných kom.
 
Předmět není vypsán
12BZD Bezpečnost dopravy
 
Předmět není vypsán
12BZDL Bezpečnost dopravy
 
Předmět není vypsán
12BZDI Bezpečnost dopravy
 
Předmět není vypsán
12Y2BM Bezpečnost na místních komunikacích
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12BPU Bezpečnost přestupních uzlů
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
12BA Bezpečnostní audit v dopravě
 
KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12BED Bezpečnostní audit v dopravě česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
12Y2DE Design
 
Předmět není vypsán
12PPOK-E Designing Roads, Highways and Motorways
 
anglicky KZ 3 1P+2C+10B Předmět není vypsán
12XNDP Diplomová práce
 
česky KZ 18 0P+20C+70B Předmět není vypsán
12XDP Diplomová práce
 
Předmět není vypsán
1211DP Diplomová práce
 
Předmět není vypsán
12X24D Diplomová práce (pro kombinovanou formu studia)
 
Předmět není vypsán
12DPC Diplomová práce (pro obor BD)
 
česky Z 9 0+2 Předmět není vypsán
12DPB Diplomová práce (pro obor BI)
 
česky Z 5 0+4 Předmět není vypsán
12DPE Diplomová práce (pro obor EM)
 
česky Z 15 0+19 Předmět není vypsán
12XIDP Diplomová práce (pro obor IS)
 
KZ 22 0P+24C Předmět není vypsán
12XNDD Diplomová práce pro studijní program DS česky Z 18 0P+20C Předmět je vypsán
12XNDS Diplomová práce pro studijní program IS
 
Z 16 0P+16C Předmět je vypsán
12XNDM Diplomová práce pro studijní program LA
 
česky Z 18 0P+20C+70B Předmět je vypsán
12Y1DS Dokumentace staveb v praxi
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12WDZP Doprava a životní prostředí
 
Předmět není vypsán
12DAZP Doprava a životní prostředí česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
12DZP Doprava a životní prostředí
 
Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y2DZP Doprava a životní prostředí
 
Předmět není vypsán
12YDZP Doprava a životní prostředí
 
Předmět není vypsán
12Y2DU Doprava v kontextu trvalé udržitelnosti česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12DVUP Doprava v územním plánování
 
česky KZ 2 1+1 Předmět není vypsán
12DOUP Doprava v územním plánování
 
česky Z,ZK 3 1P+2C Předmět není vypsán
12Y2DVUP Doprava v územním plánování
 
česky KZ 2 1+1 Předmět není vypsán
12YDE1 Dopravní ekonomie 1
 
Předmět není vypsán
12YDE2 Dopravní ekonomie 2
 
Předmět není vypsán
12YDI Dopravní inženýrství
 
Předmět není vypsán
12DINL Dopravní inženýrství
 
Předmět není vypsán
12DIN Dopravní inženýrství
 
Předmět není vypsán
12DIB Dopravní inženýrství a bezpečná udržitelná mobilita
 
česky Předmět není vypsán
12Y2DM Dopravní mikrosimulace
 
Předmět není vypsán
12Y2DO Dopravní obslužnost
 
Předmět není vypsán
12YDO Dopravní obslužnost sídel a regionů
 
Předmět není vypsán
12Y1DO Dopravní obslužnost sídel a regionů
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12YDOP Dopravní průzkum a teorie dopravního proudu
 
Předmět není vypsán
12DOP Dopravní průzkum a teorie dopravního proudu
 
česky Předmět není vypsán
12DPZ Dopravní průzkumy
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12DOPS Dopravní průzkumy a simulace
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
12DOSI Dopravní průzkumy a simulace česky Z,ZK 3 1P+2C Předmět je vypsán
12DSIM Dopravní simulace
 
Předmět není vypsán
12DS Dopravní stavby
 
Předmět není vypsán
12DS1 Dopravní stavby 1
 
Předmět není vypsán
12DS2 Dopravní stavby 2
 
Předmět není vypsán
12DUP Dopravní řešení v územním plánování
 
Předmět není vypsán
12DRUL Dopravní řešení v územním plánování
 
Předmět není vypsán
12DRUP Dopravní řešení v územním plánování
 
Předmět není vypsán
12DUPL Dopravní řešení v územním plánování
 
česky Předmět není vypsán
12DRU Dopravní řešení v územním plánování
 
Předmět není vypsán
12XD4 Double degree magisterský projekt
 
Předmět není vypsán
12YEK Ekologie
 
Předmět není vypsán
12ECO Ekologie
 
česky KZ 2 1+1 Předmět není vypsán
12EK Ekologie
 
česky Předmět není vypsán
12WEK Ekologie
 
Předmět není vypsán
12YEK2 Ekologie II
 
Předmět není vypsán
12EKD Ekologie v dopravě
 
česky Předmět není vypsán
12EDS Estetika a ekologie dopravních staveb
 
Předmět není vypsán
12YGP Geologický průzkum
 
Předmět není vypsán
12YGEO Geotechnika
 
Předmět není vypsán
12Y2GF Grafické navrhování
 
Předmět není vypsán
12YGPP Grafické počítačové programy
 
Předmět není vypsán
12Y1HD Hluk z dopravy
Dagmar Kočárková, Libor Ládyš 
česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12YHD Hluk z dopravy
 
Předmět není vypsán
12YHVP Hodnocení vlivů investiční výstavby na životní prostředí
 
Předmět není vypsán
12WHVP Hodnocení vlivů investiční výstavby na životní prostředí
 
Předmět není vypsán
12WHPV Hodnocení vlivů investiční výstavby na životní prostředí
 
Předmět není vypsán
12Y1HZ Hodnocení vlivů investiční výstavby na životní prostředí
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12BIM Informační modely staveb
 
Předmět není vypsán
12IKOD Infrastruktura kolejové dopravy
 
česky Z,ZK 5 3P+2C Předmět není vypsán
12IKD Infrastruktura kolejové dopravy česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
12IDS Integrované dopravní systémy
 
česky Předmět není vypsán
12IDOS Integrované dopravní systémy česky ZK 3 2P+0C Předmět je vypsán
12YIDS Integrované dopravní systémy
 
Předmět není vypsán
12ZYDI-E Introduction to Transportation Engineering
 
anglicky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
12INS Inženýrské sítě
 
Předmět není vypsán
12Y2IS Inženýrské sítě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12IZS Inženýrské sítě
 
česky Předmět není vypsán
12YKS Inženýrství komunikačních systémů
 
Předmět není vypsán
12KOD Kolejová doprava
 
Předmět není vypsán
12YKDS Kolejová doprava v sídlech a regionech
 
Předmět není vypsán
12Y2KS Kolejová doprava v sídlech a regionech česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12WKDS Kolejová doprava v sídlech a regionech
 
Předmět není vypsán
12KDM Kolejová doprava ve městech
 
Předmět není vypsán
12YKTD Kolejová technika a dynamika jízdy
 
Předmět není vypsán
12XKS Kombin.systémů tramvaj-želez.
 
Předmět není vypsán
12YKND Kombinovaná nákladní doprava
 
Předmět není vypsán
12Y1KN Kombinovaná nákladní doprava česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y2KN Kombinovaná nákladní doprava
 
Předmět není vypsán
12WKND Kombinovaná nákladní doprava
 
Předmět není vypsán
12YKDU Kombinovaná nákladní doprava v USA
 
Předmět není vypsán
12YKNU Kombinovaná nákladní doprava v USA
 
Předmět není vypsán
12Y1KP Komunikace a propagace dopravních projektů
Dagmar Kočárková, Ondřej Kubala 
česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12Y2KD Konstrukce dopravních staveb
 
Předmět není vypsán
12YKFD Kontinuální formy dopravy
 
Předmět není vypsán
12Y2KE Krajinná ekologie česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y1KB Kvalita a bezpečnost silniční dopravy
 
česky Předmět není vypsán
12Y2KE-E Landscape Ecology
 
anglicky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12LD Lanové dráhy
 
Předmět není vypsán
12LDL Letecká doprava a letiště
 
Předmět není vypsán
12LDLE Letecká doprava a letiště
 
česky Předmět není vypsán
12XLDN Letiště a jeho dopr.
 
Předmět není vypsán
12W1LD Lodní doprava a přeprava
 
česky KZ 4 8 Předmět není vypsán
12Y1LD Lodní doprava a přeprava
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12XN1 Magisterský projekt 1 Z 2 0P+2C+4B Předmět je vypsán
12X11 Magisterský projekt 1
 
Předmět není vypsán
12XN1S Magisterský projekt 1 pro studijní program IS
 
Z 5 0P+4C Předmět je vypsán
12XN2 Magisterský projekt 2 Z 2 0P+2C+8B Předmět je vypsán
12X12 Magisterský projekt 2
 
Předmět není vypsán
12XN2S Magisterský projekt 2 pro studijní program IS
 
Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
12XN3L Magisterský projekt 3
 
česky Z 2 0P+2C+8B Předmět je vypsán
12XN3 Magisterský projekt 3 česky Z 1 0P+4C Předmět je vypsán
12X13 Magisterský projekt 3
 
anglicky Z 4 0P+5C Předmět není vypsán
12XN3S Magisterský projekt 3 pro studijní program IS
 
Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
12XN4L Magisterský projekt 4
 
česky Z 2 0P+5C+8B Předmět je vypsán
12XN4 Magisterský projekt 4 česky Z 8 0P+4C Předmět je vypsán
12X14 Magisterský projekt 4
 
anglicky Z 14 0+14 Předmět není vypsán
12XN4S Magisterský projekt 4 pro studijní program IS
 
Z 10 0P+8C Předmět je vypsán
12YMAD Magnetická dráha
 
Předmět není vypsán
12Y2MA Makroskopická analýza dopravních systémů
 
Předmět není vypsán
12Y1MA Marketing
 
česky Předmět není vypsán
12XNDS-E Master Thesis for study programme IS
 
anglicky Z 16 0P+16C Předmět je vypsán
12XN1S-E Master project 1 for study programme IS
 
anglicky Z 5 0P+4C Předmět je vypsán
12XN2S-E Master project 2 for study programme IS
 
anglicky Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
12XN3S-E Master project 3 for study programme IS
 
anglicky Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
12XN4S-E Master project 4 for study programme IS
 
anglicky Z 10 0P+8C Předmět je vypsán
12Y2MD-E Methods of Traffic Regulation and Prediction
 
anglicky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y2MD Metody regulace a prognózy dopravy česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12XMSS Metro jako součást s
 
Předmět není vypsán
12YMMA Mezinárodní management
 
Předmět není vypsán
12YMD Modelování dopravy
 
Předmět není vypsán
12YMPV Modelování přepravních vztahů
 
Předmět není vypsán
12MSD Modelování silniční dopravy
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
12MDE Modely dopravy a dopravní excesy česky Z,ZK 3 2P+1C+8B Předmět je vypsán
12YMT Modernizace železničních tratí a stanic
 
Předmět není vypsán
12Y2MZ Modernizace železničních tratí a stanic česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12XMT Moderní trendy v želez.dopravě
 
Předmět není vypsán
12YM Mosty
 
Předmět není vypsán
12Y2M Mosty
 
česky Předmět není vypsán
12MKOD Městská kolejová doprava česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
12MKDP Městská kolejová doprava
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
12MKD Městská kolejová doprava
 
Předmět není vypsán
12Y2MI Městské inženýrství
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12MEK Městské komunikace
 
Předmět není vypsán
12Y2MH Měření a modelování hluku z dopravy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12NS4 Nauka o stavbách 4.
 
Předmět není vypsán
12Y2NS Navrhování veřejných prostranství dle principů Shared Space česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12NAP Návrhy a provozování dopravně inženýrských objektů
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
12NAPI Návrhy a provozování dopravně inženýrských objektů česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
12Y2OO Ochrana přírody a odpadové hospodářství
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12YOPP Ochrana přírody a přírodních zdrojů
 
Předmět není vypsán
12WOPP Ochrana přírody a přírodních zdrojů
 
Předmět není vypsán
12YOZP Ochrana životního prostředí v dopravě
 
Předmět není vypsán
12YOH Odpadové hospodářství
 
Předmět není vypsán
12WOH Odpadové hospodářství
 
Předmět není vypsán
12XORG Organiz.a regul.dop.ve městech
 
Předmět není vypsán
12ORD Organizace a řízení městské hromadné dopravy
 
Předmět není vypsán
12OMHD Organizace a řízení městské hromadné dopravy česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
12ORMD Organizace a řízení městské hromadné dopravy
 
česky Předmět není vypsán
12PVB Plavba, vodní doprava a její zařízení
 
česky Předmět není vypsán
12Y2PB Plavba, vodní doprava a její zařízení
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12PVD Plavba,vodní doprava a její zařízení
 
Předmět není vypsán
12Y1PN Plánování a návrh silnic
 
česky Předmět není vypsán
12YPS Podzemní stavby
 
Předmět není vypsán
12WPS Podzemní stavby
 
Předmět není vypsán
12Y2PS Podzemní stavby
 
česky Předmět není vypsán
12YPAI Pokoročilá angličtina pro inženýry
 
Předmět není vypsán
12Y1PD Posuzování dopravních staveb
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12POSD Posuzování dopravních staveb česky KZ 3 2P+0C Předmět je vypsán
12XPXS Praxe pro studijní program IS
 
Z 4 0P+4C Předmět je vypsán
12Y2PV Preference veřejné dopravy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12XPVH Preference veřejné h
 
Předmět není vypsán
12XPHK Prev.metody hodn.bezpeč.křižov
 
Předmět není vypsán
12YPAK Prezentační a komunikační dovednosti
 
Předmět není vypsán
12X31-E Project 1
 
anglicky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
12X32P-E Project 2
 
anglicky Z 2 0P+1C Předmět není vypsán
12X32-E Project 2
 
anglicky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
12X33-E Project 3
 
anglicky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
12XDD1 Projekt - diplomová práce 1
 
Předmět není vypsán
12XDD2 Projekt - diplomová práce 2
 
Předmět není vypsán
12X31 Projekt 1 česky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
12X21 Projekt 1
 
Předmět není vypsán
12X31D Projekt 1 DOS česky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
12X31S Projekt 1 ITS
 
česky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
12X31L Projekt 1 LED
 
česky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
12X31U Projekt 1 TUL
 
česky Z 1 0P+1C Předmět je vypsán
12X32P Projekt 2
 
česky Z 2 0P+1C Předmět není vypsán
12X32 Projekt 2
 
česky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
12X22 Projekt 2
 
Předmět není vypsán
12X32D Projekt 2 DOS česky Z 2 0P+3C Předmět je vypsán
12X32S Projekt 2 ITS
 
česky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
12X32L Projekt 2 LED
 
česky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
12X32U Projekt 2 TUL
 
česky Z 2 0P+3C Předmět není vypsán
12X33 Projekt 3 česky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
12X23 Projekt 3
 
Předmět není vypsán
12X33D Projekt 3 DOS česky Z 4 0P+4C Předmět je vypsán
12X33S Projekt 3 ITS
 
česky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
12X33L Projekt 3 LED
 
česky Z 2 0P+3C Předmět je vypsán
12X33U Projekt 3 TUL
 
česky Z 1 0P+2C Předmět není vypsán
12X15 Projekt 5
 
Předmět není vypsán
12X16 Projekt 6
 
Předmět není vypsán
12X17 Projekt 7
 
Předmět není vypsán
12X18 Projekt 8
 
Předmět není vypsán
12X05 Projekt AI,DI,ME - 05. semestr
 
Předmět není vypsán
12X06 Projekt AI,DI,ME - 06. semestr
 
Předmět není vypsán
12X07 Projekt AI,DI,ME - 07. semestr
 
Předmět není vypsán
12X08 Projekt AI,DI,ME - 08. semestr
 
Předmět není vypsán
12X09 Projekt AI,DI,ME - 09. semestr
 
Předmět není vypsán
12X10 Projekt AI,DI,ME - 10. semestr
 
Předmět není vypsán
12YPMA Projekt Management
 
Předmět není vypsán
12X24 Projekt a diplomová práce
 
česky Předmět není vypsán
12YPGI Projekt geo-inženýrství
 
Předmět není vypsán
12PKD Projektování kolejové dopravy
 
česky Z,ZK 3 2+2 Předmět není vypsán
12PK Projektování komunikací
 
česky Předmět není vypsán
12PRK1 Projektování komunikací 1
 
Předmět není vypsán
12PRK2 Projektování komunikací 2
 
Předmět není vypsán
12Y1PJ Projektování komunikací v Civil 3D
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y1PT Projektování komunikací v Civil 3D - projekt
 
česky Předmět není vypsán
12Y1C1 Projektování komunikací v Civil 3D I česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12Y1C2 Projektování komunikací v Civil 3D II česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12Y1PM Projektování komunikací v MX Road
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12Y1PP Projektování komunikací v MX Road - zpracování projektu
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12PPOK Projektování pozemních komunikací česky KZ 3 1P+2C+10B Předmět je vypsán
12YPJ Projektování vybran.
 
Předmět není vypsán
12YPK Projektování vybraných kolejových konstrukcí
 
Předmět není vypsán
12YPZT Projektování železničních tratí
 
Předmět není vypsán
12Y1PZ Projektování železničních tratí
 
česky Předmět není vypsán
12WPZT Projektování železničních tratí
 
Předmět není vypsán
12XPP Projekční prvky ke s
 
Předmět není vypsán
12PPM Provoz a projektování místních komunikací
 
Předmět není vypsán
12PRMK Provoz a projektování místních komunikací česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
12PPMK Provoz a projektování místních komunikací česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
12PAPM Provoz a projektování místních komunikací
 
česky Předmět není vypsán
12PPK Provoz na pozemních komunikacích
 
Předmět není vypsán
12PUSS Provozní uspořádání stanic česky KZ 3 2P+0C Předmět je vypsán
12Y1PU Provozní uspořádání stanic
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12YPU Provozní uspořádání stanic
 
Předmět není vypsán
12XPPR Prověř.podmín.rozv.komb.nák.d.
 
Předmět není vypsán
12YPM1 Průzkumy mobility 1
 
Předmět není vypsán
12YPM2 Průzkumy mobility 2
 
Předmět není vypsán
12YPCD Pěší a cyklistická doprava
 
Předmět není vypsán
12Y1PC Pěší a cyklistická doprava česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12W1PC Pěší a cyklistická doprava
 
česky Předmět není vypsán
12Y2PC Pěší a cyklistická doprava
 
Předmět není vypsán
12WPCD Pěší a cyklistická doprava
 
Předmět není vypsán
12XPFD Přijatelné formy dop.ve měst.
 
Předmět není vypsán
12Y2RD Realizace dopravních staveb česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12XRID Regionální integrovaná doprava
 
Předmět není vypsán
12YRKD Regionální kolejová doprava
 
Předmět není vypsán
12YRK Rekonstrukce a údržba pozemních komunikací
 
Předmět není vypsán
12Y1RS Rekonstrukce a údržba pozemních komunikací
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12YRU Rekonstrukce a údržba žel. zař
 
Předmět není vypsán
12Y1RU Rekonstrukce a údržba železničních tratí
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12YRUZ Rekonstrukce a údržba železničních zařízení
 
Předmět není vypsán
12Y1RZ Rekonstrukce železničních tratí
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12Y2RZ Rekonstrukce železničních tratí
 
Předmět není vypsán
12YRPO Rešeršní práce v oblasti dopravy
 
Předmět není vypsán
12BA-E Road Safety Audit
 
anglicky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12XRCD Rozvoj cyklistické d
 
Předmět není vypsán
12YRD1 Rozvoj nových dopravních systémů 1
 
Předmět není vypsán
12YRD2 Rozvoj nových dopravních systémů 2
 
Předmět není vypsán
12XBBP Seminář k bakalářské práci
 
česky Z 1 6B Předmět není vypsán
12X17K Seminář k bakalářské práci 1 (pro komb.formu studia)
 
Předmět není vypsán
12X18K Seminář k bakalářské práci 2 (pro kombinovanou formu studia)
 
Předmět není vypsán
12XN4K Seminář k diplomové práci
 
česky Z 8 8B Předmět není vypsán
1211DS Seminář k diplomové práci
 
Předmět není vypsán
12SDP1 Seminář k diplomové práci 1
 
Předmět není vypsán
12X22K Seminář k diplomové práci 1 (pro kombinovanou formu studia)
 
Předmět není vypsán
12SDP2 Seminář k diplomové práci 2
 
Předmět není vypsán
12X23K Seminář k diplomové práci 2 (pro kombinovanou formu studia)
 
Předmět není vypsán
12SDP3 Seminář k diplomové práci 3
 
Předmět není vypsán
12X24K Seminář k diplomové práci 3 (pro kombinovanou formu studia)
 
Předmět není vypsán
12YSD Silnice a dálnice
 
Předmět není vypsán
12SAD Silnice a dálnice
 
česky Předmět není vypsán
12SD Silnice a dálnice
 
Předmět není vypsán
12SDK Silnice, dálnice a křižovatky česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
12YSMK Silniční a městské křižovatky
 
Předmět není vypsán
12YSS Silniční software
 
Předmět není vypsán
12SF Silniční software
 
Předmět není vypsán
12YSF Silniční software
 
Předmět není vypsán
12Y1SF Silniční software
 
česky Předmět není vypsán
12SSF Silniční software
 
česky Předmět není vypsán
12Y1SU Správa a údržba pozemních komunikací česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12SDI Správa dopravní infrastruktury
 
Předmět není vypsán
12SDIF Správa dopravní infrastruktury
 
Předmět není vypsán
12SPD Správa dopravní infrastruktury
 
česky Předmět není vypsán
12SKD Stavby kolejové dopravy
 
česky Předmět není vypsán
12SUL Stavební uspořádání a údržba letišť
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
12UMUP-E Sustainable Mobility and Land - Use Planning
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
12TIR Teorie dopravního proudu
 
Předmět není vypsán
12TDP Teorie dopravního proudu česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
12TIR2 Teorie dopravního proudu II
 
Předmět není vypsán
12TKV Teorie konstrukcí vozovek pozemních komunikací
 
Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
12TKVP Teorie konstrukcí vozovek pozemních komunikací česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
12TEPR Teorie provozu na pozemních komunikacích
 
česky Z,ZK 8 4P+2C Předmět není vypsán
12TEAP Teorie provozu na pozemních komunikacích česky Z,ZK 7 3P+2C Předmět je vypsán
12XN1C Thesis 1
 
anglicky Z 4 0P+4C Předmět není vypsán
12XN1C-E Thesis 1
 
anglicky Z 4 0P+4C Předmět je vypsán
12XN2C Thesis 2
 
anglicky Z 4 0P+4C Předmět není vypsán
12XN2C-E Thesis 2
 
anglicky Z 4 0P+4C Předmět je vypsán
12TDP-E Traffic Flow Theory anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
12XPXS-E Training course for study programme IS
 
anglicky Z 4 0P+4C Předmět je vypsán
12MDE-E Transport Models and Transport Excesses
 
anglicky Z,ZK 3 2P+1C+8B Předmět není vypsán
12DZP-E Transport and Environment
 
anglicky Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
12DAZP-E Transport and Environment
 
anglicky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
12Y2DU-E Transport in the Context of Sustainability
 
anglicky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12YTOK Tvorba a ochrana krajiny
 
Předmět není vypsán
12TOK Tvorba a ochrana krajiny
 
Předmět není vypsán
12Y2UD Udržitelná doprava
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12UMUP Udržitelná mobilita a územní plánování česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
12PPK-E Urban Road Traffic
 
Předmět není vypsán
12URP Urbanismus a územní plánování
 
Předmět není vypsán
12YVD Veřejná doprava
 
Předmět není vypsán
12VDSR Veřejná doprava v sídlech a regionech
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
12Y1VR Veřejná doprava v sídlech a regionech česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12VERD Veřejná doprava v sídlech a regionech česky Z 3 2P+0C Předmět je vypsán
12VHD Veřejná hromadná doprava česky Z,ZK 5 3P+2C Předmět je vypsán
12YVVP Vnitrostátní vodní plavba
 
Předmět není vypsán
12W1VC Vodní cesty a plavba
 
česky KZ 4 8 Předmět není vypsán
12Y1VC Vodní cesty a plavba
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12VODA Vodní doprava
 
Předmět není vypsán
12Y1VD Vodní doprava a přeprava
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12W1VD Vodní doprava a přeprava
 
česky KZ 4 8 Předmět není vypsán
12YVOS Vodohospodářské stavby
 
Předmět není vypsán
12YVKZ Vybrané kapitoly z železnic
 
Předmět není vypsán
12VPE Vybrané problémy ekologie v dopravě
 
Předmět není vypsán
12VPEL Vybrané problémy ekologie v dopravě
 
Předmět není vypsán
12YVT Vysokorychlostní tratě
 
Předmět není vypsán
12W2VT Vysokorychlostní tratě
 
Předmět není vypsán
12Y2VT Vysokorychlostní tratě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12WVT Vysokorychlostní tratě
 
Předmět není vypsán
12YVZT Vysokorychlostní želez.tratě
 
Předmět není vypsán
12VRZ Vysokorychlostní železniční doprava česky KZ 3 2P+0C Předmět je vypsán
12XVD Vztah dopravy ke kra
 
Předmět není vypsán
12VZEL Vývoj železnic
 
Předmět není vypsán
12YVDL Výzkum v dopravě a logistice
 
Předmět není vypsán
12YVIV Vědecké informace a jejich vyhledávání
 
Předmět není vypsán
12Y2ZK Zklidňování dopravy česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12YZK Zklidňování dopravy
 
Předmět není vypsán
12YZAP Základy architekton. plánování
 
Předmět není vypsán
12ZAP Základy architektonického plánování
 
Předmět není vypsán
12ZAR Základy architektonického plánování česky Z 3 2P+0C+8B Předmět je vypsán
12WZAP Základy architektonického plánování
 
Předmět není vypsán
12ZARP Základy architektonického projektování
 
česky Předmět není vypsán
12ZAPR Základy architektonického projektování
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12ZA Základy arhitektonického projektování
 
Předmět není vypsán
12ZDI Základy dopravního inženýrství
 
Předmět není vypsán
12ZYDI Základy dopravního inženýrství česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
12ZYDK Základy dopravního inženýrství
 
česky Z,ZK 3 6B Předmět není vypsán
12ZADI Základy dopravního inženýrství
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
12ZDIR Základy dopravního inženýrství
 
česky Předmět není vypsán
12YZG Základy geodézie
 
Předmět není vypsán
12YZKD Základy kolejové dopravy
 
Předmět není vypsán
12YZKDO Základy kolejové dopravy
 
Předmět není vypsán
12Y1ZU Základy urbanismu česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12YZU Základy urbanismu
 
Předmět není vypsán
12WZU Základy urbanismu
 
Předmět není vypsán
12ZUP Základy územního plánování
 
Předmět není vypsán
12UDMT Úvod do doprav.a manipul.techn
 
Předmět není vypsán
12UDS1 Úvod do doprav.a spojov.inž.1
 
Předmět není vypsán
12USIM Úvod do dopravních simulací
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
12XRKD Řešení městs.a příměst.kol.dop
 
Předmět není vypsán
12RPKR Řízení a provoz křižovatek
 
česky Předmět není vypsán
12YRMD Řízení a regulace městské dopravy
 
Předmět není vypsán
12REX Řízení dopravy a dopravní excesy
 
Předmět není vypsán
12YZD Železniční doprava v sídlech a regionech
 
Předmět není vypsán
12ZP Železniční provoz
 
Předmět není vypsán
12ZELP Železniční provoz česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
12ZPV Železniční provoz česky Z,ZK 4 2P+1C+12B Předmět je vypsán
12WZP Železniční provoz
 
Předmět není vypsán
12YZP Železniční provoz
 
Předmět není vypsán
12ZF Železniční software
 
Předmět není vypsán
12ZSF Železniční software
 
česky Předmět není vypsán
12Y2ZF Železniční software
 
Předmět není vypsán
12Y1ZF Železniční software
 
česky Předmět není vypsán
12YZF Železniční software
 
Předmět není vypsán
12WZF Železniční software
 
Předmět není vypsán
12YZF2 Železniční software 2
 
Předmět není vypsán
12ZSUZ Železniční stanice a uzly česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
12WZST Železniční stanice a uzly
 
Předmět není vypsán
12ZSU Železniční stanice a uzly
 
česky Předmět není vypsán
12YZST Železniční stanice a uzly
 
Předmět není vypsán
12YZSU Železniční stanice a uzly
 
Předmět není vypsán
12ZES1 Železniční stavby 1
 
Předmět není vypsán
12YZS2 Železniční stavby 2
 
Předmět není vypsán
12YZES Železniční svršek
 
Předmět není vypsán
12YZSA Železniční systémy a technika
 
Předmět není vypsán
12ZTS Železniční tratě a stanice česky Z,ZK 4 2P+2C+10B Předmět je vypsán
12W2ZS Železniční tratě a stanice
 
Předmět není vypsán
12ZTRS Železniční tratě a stanice
 
česky Předmět není vypsán
12ZTS1 Železniční tratě a stanice 1
 
Předmět není vypsán
12Y1ZV Železniční vozidla
 
česky Předmět není vypsán
12YZZB Železniční zabezpečovací technika
 
Předmět není vypsán
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra16112.html