Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Železniční provoz

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12ZELP Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Martin Jacura
Cvičící:
Martin Jacura, Tomáš Javořík
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Legislativa drah. Druhy železničních vozidel. Návěstidla a návěsti - teorie, aplikace. Brzdy a jejich zkoušky. Označování hnacích vozidel. Označování tažených vozidel. Staniční provozní intervaly. Traťové provozní intervaly. Následné mezidobí. Technologie výpočtu provozních intervalů. Pomůcky GVD. Zabezpečovací zařízení - dopravní sál. Železniční zeměpis.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s principy železničního provozu, organizací a řízením železniční dopravy.

Studijní materiály:

Jacura, M., Novotný, V., Železniční provoz - doplňkový učební text, Praha, 2018

služební předpisy a směrnice Správy železnic, státní organizace

Poznámka:

(platnost akr. pro B3710 do akad. roku 23/24, od AR 23-24 i pro TET)

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1462806.html