Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Železniční provoz

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12ZELP Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Martin Jacura
Cvičící:
Martin Jacura, Tomáš Javořík, Jan Kruntorád
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Legislativní rámec. Železniční vozidla. Návěstidla a návěsti. Organizování a provozování drážní dopravy. Zjednodušené řízení drážní dopravy. Brzdy železničních vozidel. Označování vozidel. Provozní intervaly. Propustnost. GVD.

Požadavky:

Zápočet studenti získají za zpracování zápočtové práce. Písemná zkouška bude sestávat ze tří částí (teoretická, praktická, všeobecně znalostní), doplňující otázky budou položeny na ústní části zkoušky. Podrobnější informace jsou v MS TEAMS.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se zásadami železničního provozu, organizací a řízením drážní dopravy.

Studijní materiály:

Zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění jeho novel

Dopravní řád drah ? vyhláška č.173/1995 ve znění jejich novel

Vonka J., Molková T., Široký J: Technologie a řízení dopravy II - GVD, Pardubice DFJP, 2000

Molková a kol.: Kapacita železničních tratí, Pardubice, DFJP, 2010

Poznámka:

(od AR 23-24 bude i pro TET + update klíč. slov, txt dle ECTS !!!)

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1462806.html