Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie provozu na pozemních komunikacích

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12TEAP Z,ZK 7 3P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Zuzana Čarská, Vladimír Faltus, Petr Richter
Cvičící:
David Hudec, Petr Richter
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Dopravní parametry a jejich měření, získávání a zpracování. Koncept analýzy kapacity. Teoretické základy a užití matematických modelů - makroskopické, statistické a mikroskopické modely. Teorie řízení dopravy. Dopravní uzel, SSZ, okružní křižovatky. Koordinace SSZ, preference MHD. Řízení městských celků a dálnic. Detekce a management dopravních excesů. Principy hodnocení pozemních komunikací a metody údržby. Hodnocení zdravotních rizik dopravy.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání přehledu o základní teorii dopravního proudu na pozemních komunikacích a o metodách jeho ovládání.

Studijní materiály:

Přibyl P.: Řídicí systémy silniční dopravy, vydavatelství ČVUT.

Přibyl P., Svítek M.: Inteligentní dopravní systémy, BEN, 2002, 525 str.

TP 81: Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení silničního provozu. Praha, 2006.

Roess R., Prassas E., McShane W.: Traffic Engineering, Prentice Hall, 4th edition, pp. 734, ISBN: 978-0-13-613573-9.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6411706.html