Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy urbanismu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12Y1ZU KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Karel Hájek
Cvičící:
Karel Hájek
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Přehled historie stavby měst a sídel. Funkční složky v sídle a jejich vzájemná vazba (funkce práce, bydlení, rekreace, doprava). Prostorové uspořádání sídel. Typy měst s převládající funkcí, formy rozvoje sídel. Stručný přehled problematiky územního plánování.

Požadavky:

Studenti získají klasifikovaný zápočet za zpracování semestrální práce na téma „aktuálně realizované nebo připravované dopravní stavby s výrazným vlicem na urbanismus okolí“ a její prezentaci.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Přiblížit studentům historii vzniku měst, jejich rozvoje a úlohy dopravy při rozvoji a plánování města. Základy územního plánování.

Studijní materiály:

Hrůza J.: Vývoj urbanismu I., II., III., ČVUT Praha

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24064305.html