Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Návrhy a provozování dopravně inženýrských objektů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12NAPI Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Návrh a výstavba cementobetonových vozovek a jejich údržba. Konstrukce mostních objektů, příklady a volba materiálů mostních konstrukcí. Výstavba a provoz tunelů.

Požadavky:

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Zápočet získají studenti za řádně zpracovanou, zkonzultovanou a vyučujícím schválenou semestrální práci, která se skládá z několika dílčích úkolů. Zkoušku je možné konat po udělení zápočtu do systému KOS, z písemné a ústní části.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení s problematikou návrhu, výstavby, provozování a údržby cementobetonových vozovek, mostů a tunelů.

Studijní materiály:

Sbornik konference betonové vozovky, 2016

Sborník konference betonové vozovky, 2018

Betonové mosty 1 - přednášky, Šafář, Kukaň, Drahorád, Foglar, vysokoškolská skripta, ČVUT 2010

Tunely na pozemních komunikacích, P. Přibyl, J. Barták, ČVUT 2011

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6335506.html