Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Infrastruktura kolejové dopravy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12IKD Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Ondřej Trešl, Lukáš Týfa
Cvičící:
Ondřej Trešl, Lukáš Týfa
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Nevyrovnané příčné zrychlení, odvození parametrů přechodnic a vzestupnic, oblouky bez mezipřímé, změna osové vzdálenosti kolejí. Podrobná konstrukce železniční koleje. Teorie bezstykové koleje. Návrh železničního spodku, pevná jízdní dráha. Vlakotramvaje. Interoperabilita. Protihluková opatření. Modernizace žel. tratě pro vozidla bez a s naklápěcími skříněmi.

Požadavky:

Znalost zásad provozu na železničních i městských kolejových dráhách; znalost navrhování, parametrů a konstrukce železničních tratí a tratí městské kolejové dopravy.

Zápočet získají studenti za zpracování semestrální práce při dodržení kontrolních termínů, detaily zakončení jsou v MS TEAMS. Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Prohloubení znalostí v oblasti navrhování konstrukcí a geometrických parametrů kolejí a tratí. Opatření pro zvýšení atraktivity kolejové dopravy pro osobní i nákladní přepravu. Eliminace negativních vlivů kolejové dopravy na životní prostředí.

Studijní materiály:

Kubát, B., Trešl, O. Stavby kolejové dopravy. Vyd. 1. Praha : ČVUT, 2008. 190 s. ISBN 978 80 01 03983 0.

Kubát, B. et al. Městská a příměstská kolejová doprava. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 347 s. ISBN 978-80-7357-539-7.

Plášek, O. et al. Železniční stavby. Vyd. 1. Brno : CERM, 2004. 291 s. ISBN 80-214-2620-9.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6329506.html