Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kombinovaná nákladní doprava

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12Y1KN KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Petr Nejedlý
Cvičící:
Petr Nejedlý
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Definice KP. Význam KP, dělení KP. Druhy KP. Infrastruktura KP. Vývoj, historie a současnost KP ve světě. Vývoj, historie a současnost KP v ČR. Trendy KP. Tarifní podmínky. Námořní doprava. Legislativa. Přeprava nebezpečného zboží. Legislativní a tarifní podmínky KP.

Požadavky:

Prezentace v powerpointu na vybrané téma z oblasti kombinované přepravy.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznamit studenty s tématem kombinované přepravy, teoretická rovina doplněna o poznatky z praxe. Vývoj kombinované přepravy, jak ve světě, tak na našem území. Od historie kombinované přepravy po její soudobé trendy a očekávaný vývoj do budoucna.

Studijní materiály:

Kombinovaná přeprava, Ing. Jaroslav Novák a kol., Institut Jana Pernera, o.p.s

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24063805.html