Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Doprava a životní prostředí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12DAZP Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Tomáš Javořík, Kristýna Neubergová
Cvičící:
Tomáš Javořík, Kristýna Neubergová, Iva Šturmová
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Předmět je zaměřen především na problematiku dopravy a jejích dopadů na životní prostředí. Důraz je kladen na hluk, kdy je součástí výuky i vlastní terénní měření zvukoměrem, dále pak na exhalace, bariérový efekt i energetickou náročnost jednotlivých druhů dopravy.

Požadavky:

Zápočet získají studenti za zpracování semestrální práce, po jeho zapsání do systému KOS mohou studenti skládat zkoušku, která se skládá z písemné a ústní části.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Orientace v problematice dopravy a jejích dopadů na životní prostředí.

Studijní materiály:

•LÁDYŠ, L., LIBERKO, M.: Výpočet hluku z automobilové dopravy, manuál ŘSD ČR, 2011.

•NEUBERGOVÁ, Kristýna. Ekologické aspekty dopravy. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005.

•TP 180: Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy, MD ČR, 2006.

•TP 181: Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby, MD ČR 2006.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6411506.html