Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Teorie konstrukcí vozovek pozemních komunikací

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12TKVP Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Otakar Vacín
Cvičící:
Gabriela Sidorinová
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Teorie výstavby v silničním stavitelství – materiálová hlediska. V předmětu je kladen důraz na vývoj v silničním stavitelství od počátku 20. stol. do současnosti, se zaměřením na problematiku materiálů, porozumění výroby a pokládky asfaltových směsí.

Požadavky:

Zápočet získají studenti za zpracování seminární práce, která se skládá ze 3 částí. Zkouška se skládá ze 3 částí – písemná, ústní a diskuze k semestrální práci. Podrobnější informace jsou v MS TEAMS.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Návrh kostrukce netuhé vozovky a porozumění chování materiálů v konstrukcích vozovek pozemních komunikací.

Studijní materiály:

měsíčník Silniční Obzor, Česká Silniční Společnost

KAUN M.,LUXEMBURK F.: Silnice a dálnice (stavba). 2. přepracované vyd. Praha : ČVUT,1995 - 243 s. s. ISBN 80-01-01410-X

KLOBOUČEK B., a kol., : Silniční laboratoř, SNTL Praha 1979

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6329606.html