Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Železniční stanice a uzly

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12ZSUZ Z,ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Martin Jacura
Cvičící:
Tomáš Javořík, Ondřej Trešl
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Zařízení pro osobní přepravu. Konstrukce nástupišť. Přístupové cesty na nástupiště. Úpravy železničních stanice dle TSI PRM. Konstrukce zhlaví. Variantní řešení zhlaví pro současné jízdy. Odbočné železniční stanice. Křižovatkové železniční stanice. Osobní nádraží. Odstavná nádraží. Seřaďovací stanice. Přestupní terminály VHD. Železniční uzly.

Požadavky:

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Zápočet získají studenti za řádně zpracovanou, zkonzultovanou a vyučujícím schválenou semestrální práci. Zkoušku je možné konat po udělení zápočtu do systému KOS, skládá se z písemné a ústní části. Podrobnější informace jsou v MS TEAMS v týmu B212-12ZSUZS.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení s teroretickými zásadami návrhu železničních stanic, aplikace na variantním návrhu odbočné železniční stanice. Uspořádání seřaďovacích nádraží, osobních železničních stanic a železničních uzlů.

Studijní materiály:

ČSN 73 6310 - Navrhování železničních stanice

ČSN 73 4959 - Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních a regionálních

Břešťovský, Petr: Železniční stavby 1. Návody pro cvičení, ČVUT 2018

Freystein: Entwerfen von Bahnanlangen, Eurailpress, 2005

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost HO:A-320
Jacura M.
13:15–14:45
(přednášková par. 1)
Horská 3 (stará budova)
Út
St
místnost HO:A344
Javořík T.
15:00–16:30
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 156)
Horská 3 (stará budova)
místnost HO:B-302
Trešl O.
16:45–18:15
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 155)
Horská 3 (nová budova)
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6335906.html