Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Provoz a projektování místních komunikací

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12PRMK Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Josef Kocourek
Přednášející:
Josef Kocourek
Cvičící:
Petr Kumpošt, Tomáš Padělek
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Koncepce dopravy jako podklad pro ÚP (generely, plány udržitelné mobility). Skladebné prvky místních komunikací. Doprava v území. Úrovňové a okružní křižovatky. Světelné signalizační zařízení. Zklidňování dopravy. Vodorovné a svislé dopravní značení. Pěší a cyklistická doprava. Stavební úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Zastávky a stanice veřejné hromadné dopravy. Doprava v klidu. Indukce dopravy, organizace a regulace.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámení studentů s projektováním komunikací ve městech, návrhem uspořádání uličního prostoru, zařízením hromadné dopravy, řešením křižovatek, řešením dopravy v klidu ve městech.

Studijní materiály:

Šrytr P. a kol.: Městské inženýrství 2, Academia, Praha, 2001, ISBN 80-200-0663-X

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 2006 (změna Z1, 2010)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost HO:B-005
Kocourek J.
09:45–11:15
(přednášková par. 1)
Horská 3 (nová budova)
Posluchárna
místnost HO:A345
Kumpošt P.
11:30–13:00
(paralelka 350)
Horská 3 (stará budova)
místnost HO:A-343
Padělek T.
11:30–13:00
(paralelka 351)
Horská 3 (stará budova)
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7390406.html