Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Udržitelná mobilita a územní plánování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12UMUP Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Dagmar Kočárková
Přednášející:
Dagmar Kočárková, Václav Novotný
Cvičící:
Dagmar Kočárková, Iva Šturmová
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Územní plánování – cíle a úkoly, vývoj v čase. Základy územního plánování. Charty moderního urbanismu. Nástroje územního plánování. Plány udržitelné mobility (SUMP). Souvislosti územního a dopravního plánování. Způsoby růstu města v souvislosti s dopravou. Základní zásady dopravního řešení. Vliv dopravy na velikost a tvar města, na vývoj ulice a náměstí a komunikací. Řešení pěší a cyklistické dopravy. Ekonomika měst. Suburbanizace a doprava.

Požadavky:

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Zápočet získají studenti za řádně zpracovanou, zkonzultovanou a vyučující schválenou semestrální práci. Zkoušku je možné konat po udělení zápočtu do systému KOS, skládá se z písemné a ústní části. Podrobnější informace jsou v MS TEAMS v týmu B212-12UMUP.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Vysvětlení základních vztahů a zákonitostí mezi dopravou a územím, zásady dopravního řešení. Územní plánování. Vliv dopravy na velikost a tvar města, principy řešení různých druhů dopravy včetně dopravy pěší a cyklistické. Dopravní zklidňování. Plány udržitelné mobility, ekonomika měst. Suburbanizace.

Studijní materiály:

Maier K.: Územní plánování, Praha, Vydavatelství ČVUT, 2000

Jirava P.: Dopravní řešení v územních plánech, Praha, Vydavatelství ČVUT

Zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a další související předpisy

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost HO:A-320
Kočárková D.
Novotný V.

09:45–11:15
(přednášková par. 1)
Horská 3 (stará budova)
místnost HO:A-343
Šturmová I.
11:30–13:00
(paralelka 155)
Horská 3 (stará budova)
místnost HO:A-320
Kočárková D.
11:30–13:00
(paralelka 156)
Horská 3 (stará budova)
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6335806.html