Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Hluk z dopravy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12Y1HD KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Dagmar Kočárková, Libor Ládyš
Cvičící:
Dagmar Kočárková, Libor Ládyš
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Úvod do akustiky, základní pojmy, veličiny. Základy fyziologické akustiky, vliv hluku na lidský organismus. Akustická legislativa, normy, předpisy. Tvorba akustického klimatu v území, základní zásady urbanistické akustiky, šíření hluku, možností protihlukové ochrany. Zdroje hluku v území. Zjišťování akustické situace v území. Metodiky výpočtu hluku z dopravy. Akustické studie. Základy měření, metodiky měření, protokol z měření.

Požadavky:

Základní znalosti z fyziky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání základních informací o akustice, typech zdrojů hluku v území, o možnostech a způsobech zjišťování akustické situace v území a možnostech řešení negativních dopadů hluku z dopravy v území. Dále bude posluchač také seznámen se základními metodami měření a výpočtu hluku z dopravy, požadavky a zásadami na tvorbu akustických výpočtových modelů.

Studijní materiály:

Jiří Vaverka, Václav Kozel, Libor Ládyš, Miloš Liberko, Josef Chybík: Stavební fyzika 1, VUTIUM, Brno 1998

Zákon č. 258/2000 Sb.

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Miloš Liberko, Libor Ládyš: Výpočet hluku z automobilkové dopravy. Manuál 2011. Účelová publikace ŘSD ČR.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 4. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24693805.html