Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Silnice, dálnice a křižovatky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12SDK Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Jiří Čarský
Cvičící:
Jan Gallia, Daniela Götzová
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Síť silnic a dálnic, dopravní výkon. Druhy směrových oblouků. Točky. Délky rozhledu pro zastavení a pro předjíždění. Úrovně kvality dopravy. Projekční prvky křižovatek. Úrovňové křižovatky. Okružní křižovatky. Mimoúrovňové křižovatky. Zvláštní typy křižovatek. Kapacita křižovatek. Konstrukce vozovek pozemních komunikací. Objekty na pozemních komunikacích. Hodnocení variant tras pozemních komunikací a jejich prostorového působení.

Požadavky:

základní znalosti projektování silnic

***

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Zápočet získají studenti za řádně zpracovanou, zkonzultovanou a vyučujícím schválenou semestrální práci. Zkouška se skládá ze znalostí z obsahu přednášek a má pouze písemnou část. Podrobnější informace jsou v MS TEAMS v týmu Team-B212-12SDK+612SDK.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání hlubších znalostí v oblasti projektování silnic a dálnic a úrovňových i mimoúrovňových křižovatek se zřetelem na složitější projekční postupy a aspekty životního prostředí.

Studijní materiály:

NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Transportation Research Board. Highway capacity manual: interrupted flow: a guide for multimodal mobility analysis. Volume 3. Washington: Transportation Research Board, 2016. ISBN 978-0-309-37000-4.

SLABÝ P., UHLÍK M., HAVLÍČEK T.: Dopravní inženýrství I. 2., přeprac. vyd. V Praze: ČVUT, 2011. ISBN 978-80-01-04856-6.

Poznámka:

(od LS 22-23 změna z P na PV)

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 4. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1462006.html