Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Železniční provoz

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12ZPV Z,ZK 4 2P+1C+12B česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Legislativní rámec. Železniční vozidla. Návěstidla a návěsti. Organizování a provozování drážní dopravy. Zjednodušené řízení drážní dopravy. Brzdy železničních vozidel. Označování vozidel. Provozní intervaly. Propustnost. GVD.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se zásadami železničního provozu, organizací a řízením drážní dopravy.

Studijní materiály:

Zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění jeho novel

Dopravní řád drah – vyhláška č.173/1995 ve znění jejich novel

Vonka J., Molková T., Široký J: Technologie a řízení dopravy II - GVD, Pardubice DFJP, 2000

Molková a kol.: Kapacita železničních tratí, Pardubice, DFJP, 2010

Jacura M., Novotný V.: Železniční provoz, ČVUT Praha, 2018

Poznámka:

(od 22-23 specializace LOG, změna ročníku z 4 na 3, rozsah z 2+1 na 2P+1C+12B)

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 7. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24041805.html