Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Železniční tratě a stanice

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12ZTS Z,ZK 4 2P+2C+10B česky
Garant předmětu:
Lukáš Týfa
Přednášející:
Martin Jacura, Petr Šatra, Lukáš Týfa
Cvičící:
Jiří Čížek, Tomáš Javořík, Jiří Krejčí, Jan Kruntorád, Petr Šatra, Ondřej Trešl, Lukáš Týfa
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Kolejová doprava. Geometrické parametry železniční koleje. Trasování železničních tratí. Konstrukce železniční trati – železniční spodek a svršek. Prostorové uspořádání železničních tratí. Zabezpečovací zařízení na železnici ve vztahu k infrastruktuře. Dopravny a přepravní stanoviště. Železniční síť a kategorie tratí. Trakce v kolejové dopravě.

Požadavky:

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Zápočet získají studenti za dodržení kontrolních termínů rozpracovanosti semestrální práce, za odevzdání kompletní a cvičícím schválené semestrální práce v digitální podobě do MS Teams a za odevzdání vybraných příloh semestrální práce v listinné podobě. Zkoušku je možné konat po udělení zápočtu do systému KOS a přihlášení se na zkouškový termín. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Podrobnější informace jsou v k dispozici v aplikaci MS Teams v týmu předmětu Team-B212-12ZTS.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se základními návrhovými paramety a konstrukčními prvky železniční dopravní cesty v souvislostech fungování celého železničního systému.

Studijní materiály:

Týfa, L.: Projektování kolejové dopravy [skripta ČVUT FD]. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2014. ISBN 978-80-01-05440-6.

Fliegel, T. et al.: Železniční tratě a stanice. Cvičení [skripta ČVUT]. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2005. ISBN 80-01-03353-8.

Poznámka:
Poznámka učitele Petr Šatra:

Erasmus

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost HO:B-005
Jacura M.
08:00–09:30
(přednášková par. 1)
Horská 3 (nová budova)
Posluchárna
místnost HO:A344
Purkart P.
09:45–11:15
(paralelka 130)
Horská 3 (stará budova)
místnost HO:A344
Purkart P.
11:30–13:00
(paralelka 135)
Horská 3 (stará budova)
místnost HO:A-136
Týfa L.
09:45–11:15
(přednášková par. 2)
Horská ulice
Posluchárna 136
Út
místnost HO:A344
Čížek J.
11:30–13:00
(paralelka 139)
Horská 3 (stará budova)
místnost HO:A-343
Krejčí J.
13:15–14:45
(paralelka 136)
Horská 3 (stará budova)
místnost HO:A-343
Krejčí J.
15:00–16:30
(paralelka 137)
Horská 3 (stará budova)
místnost HO:A344
Čížek J.
13:15–14:45
(paralelka 138)
Horská 3 (stará budova)
St
místnost HO:B-302
Trešl O.
15:00–16:30
(paralelka 133)
Horská 3 (nová budova)
místnost HO:A-343
Javořík T.
16:45–18:15
(paralelka 131)
Horská 3 (stará budova)
Čt
místnost HO:A-343
Týfa L.
13:15–14:45
(paralelka 132)
Horská 3 (stará budova)
místnost HO:A-343
Týfa L.
15:00–16:30
(paralelka 134)
Horská 3 (stará budova)

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23340005.html