Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy dopravního inženýrství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12ZYDI Z,ZK 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Zuzana Čarská, Dagmar Kočárková, Vojtěch Novotný
Cvičící:
Zuzana Čarská, Daniela Götzová, Markéta Jirmanová, Dagmar Kočárková, Jan Kruntorád, Vojtěch Novotný, Iva Šturmová
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Role dopravy v územním plánování. Základní pojmy dopravního inženýrství. Dopravní průzkumy a prognóza dopravy. Úvod do problematiky pozemních komunikací, městské hromadné dopravy. Negativní dopady dopravy na životní prostředí a bezpečnost.

Požadavky:

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Zápočet získají studenti za řádně zpracovanou, zkonzultovanou a vyučujícím schválenou kompletní práci, v rámci níž zpracovávají 3 samostatné úlohy. Zkoušku je možné konat po udělení zápočtu do systému KOS, skládá se z písemné a ústní části. Podrobnější informace jsou v MS TEAMS v týmu B211-12ZYDI.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení s jednotlivými druhy dopravy a se zásadami navrhování dopravních staveb. Úvod do územního plánování. Negativní vlivy dopravy.

Studijní materiály:

Kočárková, D., Kocourek, J., Jacura, M.: Základy dopravního inženýrství, ČVUT 2009

Bartoš, L., Kočárková, D., Uhlík, M. a kol.: Dopravní inženýrství, ČSS 2023

Poznámka:
Poznámka učitele Zuzana Čarská:

Erasmus

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3667206.html