Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Rekonstrukce a údržba železničních tratí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12Y1RU KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Zajištění provozuschopnosti železničních drah, správcovství tratí a stanic, geometrické parametry a prostorová průchodnost v existující železniční koleji, technika pro drobnou údržbu železničního svršku a spodku, plánování a organizace výluk, příprava rekonstrukcí a údržby železničních tratí, postupy a technika při rekonstrukci a údržbě železničních tratí.

Požadavky:

Znalost navrhování, parametrů a konstrukce železničních tratí a stanic.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s problematikou zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty, diagnostikou žel. svršku a spodku, základů technologií traťových prací, mechanizace, měřících a diagnostických prostředků geometrických parametrů železničních koleje a železničního svršku a spodku a plánováním výluk pro obnovu železničního svršku a spodku.

Studijní materiály:

IŽVOLT, L. et al. Železničné staviteľstvo 2. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2015. ISBN 978-80-554-1169-9.

BADO, P. a V. JELÍNEK. Speciální drážní vozidla. Praha: ALHA, 2012. ISBN 978-80-260-2036-3.

KREJČIŘÍKOVÁ, H. Železniční stavby 2. Praha: ČVUT, 2011. ISBN 978-80-01-04889-4.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6343606.html