Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

katedra jazyků

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BE9M04AKP Academic Writing
 
anglicky KZ 2 2C Předmět není vypsán
BE3M04AWR Academic Writing
 
anglicky KZ 2 2C Předmět není vypsán
B3B04PSA Akademické psaní česky KZ 2 2C Předmět je vypsán
A0B04GA Anglická gramatika Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
A0B04KA Anglická konverzace Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
A0B04KA2 Anglická konverzace 2 Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
XP04AZK Anglický jazyk anglicky ZK 0 0C ZK 0 0C Předmět je vypsán
XP04A2SZK Anglický jazyk
 
ZK 0 ZK 0 Předmět není vypsán
XP04MIN Anglický jazyk - obhajoba studie anglicky ZK 0 0C ZK 0 0C Předmět je vypsán
XP04A0 Anglický jazyk 0
 
česky NIC 0 0+4 NIC 0 0+4 Předmět není vypsán
A0B04A0Z Anglický jazyk 0-1
 
Z 0 2s Předmět není vypsán
A0B04A0L Anglický jazyk 0-2
 
Z 0 2s Předmět není vypsán
A0B04A1 Anglický jazyk 1
 
ZK 0 ZK 0 Předmět není vypsán
XP04A1ZK Anglický jazyk 1
 
ZK 0 ZK 0 Předmět není vypsán
XP04A1 Anglický jazyk 1 česky NIC 4C NIC 4C Předmět je vypsán
A0B04A1Z Anglický jazyk 1-1
 
Z 0 2C Předmět není vypsán
A0B04A1L Anglický jazyk 1-2
 
Z 0 2C Předmět není vypsán
AD7B04A2 Anglický jazyk 2
 
Z,ZK 0 Předmět není vypsán
A0B04A2 Anglický jazyk 2
 
Z,ZK 0 Z,ZK 0 Předmět není vypsán
XP04A2ZK Anglický jazyk 2
 
ZK 0 ZK 0 Předmět není vypsán
XP04A2 Anglický jazyk 2
 
česky NIC 4C NIC 4C Předmět není vypsán
A7B04A2Z Anglický jazyk 2-1
 
Z 0 2C Předmět není vypsán
A0B04A2Z Anglický jazyk 2-1
 
Z 0 2C Předmět není vypsán
B6B04A2L Anglický jazyk 2-2
 
Z,ZK 0 2C Předmět není vypsán
A7B04A2L Anglický jazyk 2-2
 
Z,ZK 0 2C Předmět není vypsán
A0B04A2L Anglický jazyk 2-2
 
Z,ZK 0 2C Předmět není vypsán
B6B04A21 Anglický jazyk A2-1
 
Z 0 2s Předmět není vypsán
B0B04A21 Anglický jazyk A2-1
 
česky Z 2s Předmět není vypsán
A0B04A21 Anglický jazyk A2-1
 
Z 0 2s Předmět není vypsán
B6B04A22 Anglický jazyk A2-2
 
Z 0 2s Předmět není vypsán
A0B04A22 Anglický jazyk A2-2
 
Z 0 2s Předmět není vypsán
B0B04A22 Anglický jazyk A2-2
 
Z 0 2s Předmět není vypsán
B0B04B1K Anglický jazyk B1 - klasifikovaný zápočet KZ 0 0C KZ 0 0C Předmět je vypsán
BD6B04B1K Anglický jazyk B1 - klasifikovaný zápočet
 
KZ 0 0C KZ 0 0C Předmět není vypsán
A0B04B1K Anglický jazyk B1 - klasifikovaný zápočet
 
KZ 0 0C KZ 0 0C Předmět není vypsán
B6B04B11 Anglický jazyk B1-1
 
Z 0 2s Předmět není vypsán
A0B04B11 Anglický jazyk B1-1
 
Z 0 2s Předmět není vypsán
B0B04B11 Anglický jazyk B1-1 Z 0 2C Předmět je vypsán
B6B04B12 Anglický jazyk B1-2
 
Z 0 2C Předmět není vypsán
A0B04B12 Anglický jazyk B1-2
 
Z 0 2C Předmět není vypsán
B0B04B12 Anglický jazyk B1-2
 
Z 0 2C Předmět není vypsán
B0B04B2Z Anglický jazyk B2 - zkouška Z,ZK 0 0C Z,ZK 0 0C Předmět je vypsán
B6B04B21 Anglický jazyk B2-1
 
Z 3 2C Předmět není vypsán
A0B04B21 Anglický jazyk B2-1
 
Z 3 2C Předmět není vypsán
B0B04B21 Anglický jazyk B2-1 Z 3 2C Předmět je vypsán
B6B04B22 Anglický jazyk B2-2
 
Z 3 2C Z 3 2C Předmět není vypsán
A0B04B22 Anglický jazyk B2-2
 
Z 3 2C Z 3 2C Předmět není vypsán
B0B04B22 Anglický jazyk B2-2 Z 3 2C Z 3 2C Předmět je vypsán
BD6B04B2Z Anglický jazyk B2-zkouška
 
Z,ZK 0C Z,ZK 0C Předmět není vypsán
A0B04B2Z Anglický jazyk B2-zkouška
 
Z,ZK 0 0C Z,ZK 0 0C Předmět není vypsán
A0B04OA Anglický odborný jazyk Z 2 2C Z 2 2C Předmět není vypsán
A0B04AJA2-1 Angličtina A2-1
 
Předmět není vypsán
A0B04AJA2-2 Angličtina A2-2
 
Předmět není vypsán
A0B04AJB1KZ Angličtina B1 - klasifikovaný zápočet
 
Předmět není vypsán
A0B04AJB1-1 Angličtina B1-1
 
Předmět není vypsán
A0B04AJB1-2 Angličtina B1-2
 
Předmět není vypsán
A0B04AJB2ZK Angličtina B2 - zkouška
 
Předmět není vypsán
A0B04AJB2-1 Angličtina B2-1
 
Předmět není vypsán
A0B04AJB2-2 Angličtina B2-2
 
Předmět není vypsán
B04BEN Business English Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
AE0B04C0 Czech Language 0 anglicky Předmět je vypsán
AE04C1 Czech Language 1 anglicky Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
XEPO4AZK English Language
 
anglicky ZK 0 ZK 0 Předmět není vypsán
A0B04KF1 Francouzská konverzace 1 Předmět je vypsán
A0B04KF2 Francouzská konverzace 2 Předmět není vypsán
XP04F1ZK Francouzský jazyk 1
 
česky ZK 0 ZK 0 Předmět není vypsán
XP04F1 Francouzský jazyk 1
 
česky NIC 4C NIC 4C Předmět není vypsán
A0B04F1 Francouzský jazyk 1 Předmět je vypsán
XP04F2ZK Francouzský jazyk 2
 
česky ZK 0 ZK 0 Předmět není vypsán
A0B04F2 Francouzský jazyk 2 Předmět je vypsán
XP04F2 Francouzský jazyk 2
 
česky NIC 4C NIC 4C Předmět není vypsán
A0B04F3 Francouzský jazyk 3 Předmět není vypsán
A0B04IA Intenzivní kurz angličtiny
 
Z 0 4C Z 0 4C Předmět není vypsán
A4B04AZK Intermediate Exam
 
Předmět není vypsán
A0B04JAP Japonština Předmět je vypsán
A0B04JAP2 Japonština 2 Předmět je vypsán
A0B04GN Německá gramatika v praxi Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
A0B04KN Německá konverzace Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
A0B04KN2 Německá konverzace 2 Předmět není vypsán
A0B04N1 Německý jazyk 1 Předmět je vypsán
XP04N1 Německý jazyk 1
 
česky NIC 4C NIC 4C Předmět není vypsán
XP04N1ZK Německý jazyk 1
 
česky ZK 0 ZK 0 Předmět není vypsán
XP04N2ZK Německý jazyk 2
 
česky ZK 0 ZK 0 Předmět není vypsán
A0B04N2 Německý jazyk 2 Předmět je vypsán
XP04N2 Německý jazyk 2
 
česky NIC 4C NIC 4C Předmět není vypsán
A0B04N3 Německý jazyk 3 Předmět je vypsán
A0B04ON Německý odborný jazyk Z 2 2C Z 2 2C Předmět není vypsán
BE9M04PRE Presentation Skills anglicky KZ 2 2C Předmět je vypsán
B6B04PRE Prezentace česky KZ 3 1P+1C Předmět je vypsán
A6B04PP Prezentace
 
česky Předmět není vypsán
BD6B04PRE Prezentace
 
česky KZ 3 14+6 Předmět není vypsán
B3B04PRE Prezentační dovednosti
 
česky KZ 2 2C Předmět není vypsán
BE3M04PSK Prezentační dovednosti anglicky KZ 2 2C Předmět je vypsán
A0B04CAE1 Příprava na CAE 1 Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
A0B04CAE2 Příprava na CAE 2 Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
A0B04CAE3 Příprava na CAE 3 Z 2 2C Z 2 2C Předmět není vypsán
A0B04CAE4 Příprava na CAE 4
 
Z 2C Z 2C Předmět není vypsán
A0B04FCE1 Příprava na FCE 1
 
Předmět není vypsán
A0B04FCE2 Příprava na FCE 2
 
Předmět není vypsán
A0B04FCE4 Příprava na FCE 4
 
Z 2 2C Z 2 2C Předmět není vypsán
A0B04FCE3 Příprava na FCE3
 
Z 2 2C Z 2 2C Předmět není vypsán
A0B04PZP Příprava na pobyt německy Předmět není vypsán
A0B04KR Ruská konverzace
 
Z 2 2C Z 2 2C Předmět není vypsán
A0B04KR2 Ruská konverzace 2
 
Předmět není vypsán
A0B04R1 Ruský jazyk 1 Předmět není vypsán
XP04R1 Ruský jazyk 1
 
česky NIC 4C NIC 4C Předmět není vypsán
XP04R1ZK Ruský jazyk 1
 
česky ZK 0 ZK 0 Předmět není vypsán
A0B04R2 Ruský jazyk 2 Předmět není vypsán
XP04R2ZK Ruský jazyk 2
 
česky ZK 0 ZK 0 Předmět není vypsán
XP04R2 Ruský jazyk 2
 
česky NIC 4C NIC 4C Předmět není vypsán
A0B04R3 Ruský jazyk 3 Předmět není vypsán
A0B04R4 Ruský jazyk 4
 
Předmět není vypsán
A0B04RET Rétorika Z 2 2C Z 2 2C Předmět není vypsán
XPE04SCWR Scientific Writing
 
anglicky Z 4 2C Z 4 2C Předmět není vypsán
A0B04TOEFL TOEFL
 
Z 4 4C Předmět není vypsán
A0B04CA Technická angličtina pro mírně pokročilé
 
Z 2 2C Předmět není vypsán
XP04Č1 Český jazyk 1
 
česky NIC 0 4C NIC 0 4C Předmět není vypsán
XP04C1ZK Český jazyk 1
 
česky ZK 0 ZK 0 Předmět není vypsán
B0B04C1Z Český jazyk 1-1
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
B0B04C1L Český jazyk 1-2
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
XP04Č2 Český jazyk 2
 
česky NIC 0 4C NIC 0 4C Předmět není vypsán
XP04C2ZK Český jazyk 2
 
česky ZK 0 ZK 0 Předmět není vypsán
A0B04C2Z Český jazyk 2-1 Z 2 2C Předmět je vypsán
A0B04C2L Český jazyk 2-2
 
Z 2 2C Předmět není vypsán
A0B04CIN Čínština Předmět je vypsán
A0B04CIN2 Čínština 2 česky Z 2 2C Z 2 2C Předmět není vypsán
A0B04KS1 Španělská konverzace 1 Předmět je vypsán
A0B04KS2 Španělská konverzace 2 Předmět je vypsán
XP04S1ZK Španělský jazyk 1
 
česky ZK 0 ZK 0 Předmět není vypsán
XP04S1 Španělský jazyk 1
 
česky NIC 0 4C NIC 0 4C Předmět není vypsán
A0B04S1 Španělský jazyk 1 Předmět je vypsán
XP04S2 Španělský jazyk 2
 
česky NIC 0 4C NIC 0 4C Předmět není vypsán
XP04S2ZK Španělský jazyk 2
 
česky ZK 0 ZK 0 Předmět není vypsán
A0B04S2 Španělský jazyk 2 Předmět je vypsán
A0B04S3 Španělský jazyk 3 Předmět je vypsán
A0B04S4 Španělský jazyk 4 Předmět je vypsán
Platnost dat k 1. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra13104.html