Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

katedra jazyků

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BE9M04AKP Academic Writing anglicky KZ 2 2C Předmět je vypsán
BE3M04AWR Academic Writing anglicky KZ 2 2C Předmět je vypsán
B3B04PSA Akademické psaní česky KZ 2 2C Předmět je vypsán
A0B04GA Anglická gramatika Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
A0B04KA Anglická konverzace Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
A0B04KA2 Anglická konverzace 2 Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
XP04AZK Anglický jazyk anglicky ZK 0 0C ZK 0 0C Předmět je vypsán
XP04A2SZK Anglický jazyk
 
ZK 0 ZK 0 Předmět není vypsán
XP04MIN Anglický jazyk - obhajoba studie anglicky ZK 0 0C ZK 0 0C Předmět je vypsán
XP04A0 Anglický jazyk 0
 
česky NIC 0 0+4 NIC 0 0+4 Předmět není vypsán
A0B04A0Z Anglický jazyk 0-1
 
Z 0 2s Předmět není vypsán
A0B04A0L Anglický jazyk 0-2
 
Z 0 2s Předmět není vypsán
A0B04A1 Anglický jazyk 1
 
ZK 0 ZK 0 Předmět není vypsán
XP04A1ZK Anglický jazyk 1
 
ZK 0 ZK 0 Předmět není vypsán
XP04A1 Anglický jazyk 1 česky NIC 4C NIC 4C Předmět je vypsán
A0B04A1Z Anglický jazyk 1-1
 
Z 0 2C Předmět není vypsán
A0B04A1L Anglický jazyk 1-2
 
Z 0 2C Předmět není vypsán
AD7B04A2 Anglický jazyk 2
 
Z,ZK 0 Předmět není vypsán
A0B04A2 Anglický jazyk 2
 
Z,ZK 0 Z,ZK 0 Předmět není vypsán
XP04A2ZK Anglický jazyk 2
 
ZK 0 ZK 0 Předmět není vypsán
XP04A2 Anglický jazyk 2 česky NIC 4C NIC 4C Předmět je vypsán
A7B04A2Z Anglický jazyk 2-1
 
Z 0 2C Předmět není vypsán
A0B04A2Z Anglický jazyk 2-1
 
Z 0 2C Předmět není vypsán
B6B04A2L Anglický jazyk 2-2
 
Z,ZK 0 2C Předmět není vypsán
A7B04A2L Anglický jazyk 2-2
 
Z,ZK 0 2C Předmět není vypsán
A0B04A2L Anglický jazyk 2-2
 
Z,ZK 0 2C Předmět není vypsán
B6B04A21 Anglický jazyk A2-1
 
Z 0 2s Předmět není vypsán
B0B04A21 Anglický jazyk A2-1
 
česky Z 2s Předmět není vypsán
A0B04A21 Anglický jazyk A2-1
 
Z 0 2s Předmět není vypsán
B6B04A22 Anglický jazyk A2-2
 
Z 0 2s Předmět není vypsán
A0B04A22 Anglický jazyk A2-2
 
Z 0 2s Předmět není vypsán
B0B04A22 Anglický jazyk A2-2
 
Z 0 2s Předmět není vypsán
B0B04B1K Anglický jazyk B1 - klasifikovaný zápočet KZ 0 0C KZ 0 0C Předmět je vypsán
BD6B04B1K Anglický jazyk B1 - klasifikovaný zápočet
 
KZ 0 0C KZ 0 0C Předmět není vypsán
A0B04B1K Anglický jazyk B1 - klasifikovaný zápočet
 
KZ 0 0C KZ 0 0C Předmět není vypsán
B6B04B11 Anglický jazyk B1-1
 
Z 0 2s Předmět není vypsán
A0B04B11 Anglický jazyk B1-1
 
Z 0 2s Předmět není vypsán
B0B04B11 Anglický jazyk B1-1 Z 0 2C Předmět je vypsán
B6B04B12 Anglický jazyk B1-2
 
Z 0 2C Předmět není vypsán
A0B04B12 Anglický jazyk B1-2
 
Z 0 2C Předmět není vypsán
B0B04B12 Anglický jazyk B1-2 Z 0 2C Předmět je vypsán
B0B04B2Z Anglický jazyk B2 - zkouška Z,ZK 0 0C Z,ZK 0 0C Předmět je vypsán
B6B04B21 Anglický jazyk B2-1
 
Z 3 2C Předmět není vypsán
A0B04B21 Anglický jazyk B2-1
 
Z 3 2C Předmět není vypsán
B0B04B21 Anglický jazyk B2-1 Z 3 2C Předmět je vypsán
B6B04B22 Anglický jazyk B2-2
 
Z 3 2C Z 3 2C Předmět není vypsán
A0B04B22 Anglický jazyk B2-2
 
Z 3 2C Z 3 2C Předmět není vypsán
B0B04B22 Anglický jazyk B2-2 Z 3 2C Z 3 2C Předmět je vypsán
BD6B04B2Z Anglický jazyk B2-zkouška
 
Z,ZK 0C Z,ZK 0C Předmět není vypsán
A0B04B2Z Anglický jazyk B2-zkouška
 
Z,ZK 0 0C Z,ZK 0 0C Předmět není vypsán
A0B04OA Anglický odborný jazyk Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
A0B04AJA2-1 Angličtina A2-1
 
Předmět není vypsán
A0B04AJA2-2 Angličtina A2-2
 
Předmět není vypsán
A0B04AJB1KZ Angličtina B1 - klasifikovaný zápočet
 
Předmět není vypsán
A0B04AJB1-1 Angličtina B1-1
 
Předmět není vypsán
A0B04AJB1-2 Angličtina B1-2
 
Předmět není vypsán
A0B04AJB2ZK Angličtina B2 - zkouška
 
Předmět není vypsán
A0B04AJB2-1 Angličtina B2-1
 
Předmět není vypsán
A0B04AJB2-2 Angličtina B2-2
 
Předmět není vypsán
B04BEN Business English Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
AE0B04C0 Czech Language 0 anglicky Předmět je vypsán
AE04C1 Czech Language 1 anglicky Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
XEPO4AZK English Language
 
anglicky ZK 0 ZK 0 Předmět není vypsán
A0B04KF1 Francouzská konverzace 1 Předmět je vypsán
A0B04KF2 Francouzská konverzace 2 Předmět není vypsán
XP04F1ZK Francouzský jazyk 1
 
česky ZK 0 ZK 0 Předmět není vypsán
XP04F1 Francouzský jazyk 1
 
česky NIC 4C NIC 4C Předmět není vypsán
A0B04F1 Francouzský jazyk 1 Předmět je vypsán
XP04F2ZK Francouzský jazyk 2
 
česky ZK 0 ZK 0 Předmět není vypsán
A0B04F2 Francouzský jazyk 2 Předmět je vypsán
XP04F2 Francouzský jazyk 2
 
česky NIC 4C NIC 4C Předmět není vypsán
A0B04F3 Francouzský jazyk 3 Předmět je vypsán
A0B04IA Intenzivní kurz angličtiny
 
Z 0 4C Z 0 4C Předmět není vypsán
A4B04AZK Intermediate Exam
 
Předmět není vypsán
A0B04JAP Japonština Předmět je vypsán
A0B04JAP2 Japonština 2 Předmět je vypsán
A0B04GN Německá gramatika v praxi Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
A0B04KN Německá konverzace Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
A0B04KN2 Německá konverzace 2 Předmět je vypsán
A0B04N1 Německý jazyk 1 Předmět je vypsán
XP04N1 Německý jazyk 1
 
česky NIC 4C NIC 4C Předmět není vypsán
XP04N1ZK Německý jazyk 1
 
česky ZK 0 ZK 0 Předmět není vypsán
XP04N2ZK Německý jazyk 2
 
česky ZK 0 ZK 0 Předmět není vypsán
A0B04N2 Německý jazyk 2 Předmět je vypsán
XP04N2 Německý jazyk 2
 
česky NIC 4C NIC 4C Předmět není vypsán
A0B04N3 Německý jazyk 3 Předmět je vypsán
A0B04ON Německý odborný jazyk Z 2 2C Z 2 2C Předmět není vypsán
BE9M04PRE Presentation Skills anglicky KZ 2 2C Předmět je vypsán
B6B04PRE Prezentace česky KZ 3 1P+1C Předmět je vypsán
A6B04PP Prezentace
 
česky Předmět není vypsán
BD6B04PRE Prezentace
 
česky KZ 3 14+6 Předmět není vypsán
B3B04PRE Prezentační dovednosti česky KZ 2 2C Předmět je vypsán
BE3M04PSK Prezentační dovednosti anglicky KZ 2 2C Předmět je vypsán
A0B04CAE1 Příprava na CAE 1 Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
A0B04CAE2 Příprava na CAE 2 Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
A0B04CAE3 Příprava na CAE 3 Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
A0B04CAE4 Příprava na CAE 4
 
Z 2C Z 2C Předmět není vypsán
A0B04FCE1 Příprava na FCE 1
 
Předmět není vypsán
A0B04FCE2 Příprava na FCE 2
 
Předmět není vypsán
A0B04FCE4 Příprava na FCE 4
 
Z 2 2C Z 2 2C Předmět není vypsán
A0B04FCE3 Příprava na FCE3
 
Z 2 2C Z 2 2C Předmět není vypsán
A0B04PZP Příprava na pobyt německy Předmět není vypsán
A0B04KR Ruská konverzace
 
Z 2 2C Z 2 2C Předmět není vypsán
A0B04KR2 Ruská konverzace 2
 
Předmět není vypsán
A0B04R1 Ruský jazyk 1 Předmět je vypsán
XP04R1 Ruský jazyk 1
 
česky NIC 4C NIC 4C Předmět není vypsán
XP04R1ZK Ruský jazyk 1
 
česky ZK 0 ZK 0 Předmět není vypsán
A0B04R2 Ruský jazyk 2 Předmět není vypsán
XP04R2ZK Ruský jazyk 2
 
česky ZK 0 ZK 0 Předmět není vypsán
XP04R2 Ruský jazyk 2
 
česky NIC 4C NIC 4C Předmět není vypsán
A0B04R3 Ruský jazyk 3 Předmět není vypsán
A0B04R4 Ruský jazyk 4
 
Předmět není vypsán
A0B04RET Rétorika Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
XPE04SCWR Scientific Writing
 
anglicky Z 4 2C Z 4 2C Předmět není vypsán
A0B04TOEFL TOEFL
 
Z 4 4C Předmět není vypsán
A0B04CA Technická angličtina pro mírně pokročilé
 
Z 2 2C Předmět není vypsán
XP04Č1 Český jazyk 1
 
česky NIC 0 4C NIC 0 4C Předmět není vypsán
XP04C1ZK Český jazyk 1
 
česky ZK 0 ZK 0 Předmět není vypsán
B0B04C1Z Český jazyk 1-1
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
B0B04C1L Český jazyk 1-2
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
XP04Č2 Český jazyk 2
 
česky NIC 0 4C NIC 0 4C Předmět není vypsán
XP04C2ZK Český jazyk 2
 
česky ZK 0 ZK 0 Předmět není vypsán
A0B04C2Z Český jazyk 2-1 Z 2 2C Předmět je vypsán
A0B04C2L Český jazyk 2-2 Z 2 2C Předmět je vypsán
A0B04CIN Čínština Předmět je vypsán
A0B04CIN2 Čínština 2 česky Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
A0B04KS1 Španělská konverzace 1 Předmět je vypsán
A0B04KS2 Španělská konverzace 2 Předmět je vypsán
XP04S1ZK Španělský jazyk 1
 
česky ZK 0 ZK 0 Předmět není vypsán
XP04S1 Španělský jazyk 1
 
česky NIC 0 4C NIC 0 4C Předmět není vypsán
A0B04S1 Španělský jazyk 1 Předmět je vypsán
XP04S2 Španělský jazyk 2
 
česky NIC 0 4C NIC 0 4C Předmět není vypsán
XP04S2ZK Španělský jazyk 2
 
česky ZK 0 ZK 0 Předmět není vypsán
A0B04S2 Španělský jazyk 2 Předmět je vypsán
A0B04S3 Španělský jazyk 3 Předmět je vypsán
A0B04S4 Španělský jazyk 4 Předmět je vypsán
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra13104.html