Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Anglický jazyk B1-2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B6B04B12 Z 0 2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Cílem je prohloubení a rozšíření základních znalostí obecné angličtiny a zvládnutí základů odborného jazyka, práce s textem, rozšíření slovní zásoby, porozumění mluvené angličtině.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B04A1L

Požadavky:
Osnova přednášek:

SYLLABUS FOR INTERMEDIATE ENGLISH - A0B04A1L

Summer Term 2015

Literature: English Grammar Set ( http:// jazyky.feld.cvut.cz)

Recommended: English Grammar in Use, Raymond Murphy

E.G. in Use supplementary exercises, Murphy & Naylor

7 additional technical texts (http:// jazyky.feld.cvut.cz)

Students MUST work independently on all technical texts prior to when it is stated in the syllabus.

Week 1 Introduction, General Information

Revision: text CTU from the winter semester

G - Forms Expressing Future

Week 2 E - commerce

G - 1st and 2nd conditional with modals

HW: Revision: mathematical expressions

Week 3 Gulf Of Mexico Oil Spill

G - Passive in all tenses

Week 4 Green IT

G - Verbs with suffix -ise /-ize

Week 5 Revision for the Midterm Test

G - Present Perf. Continuous

Week 6 Midterm Test (35-45 min)

Midterm Test Correction

Week 7 Waste Recycling Plant

G - Phrasal verbs with on and off (they are included in TT4)

G - Reported speech + Sequence of tenses

Week 8 Writing a C.V. - requirements, Cover Letter (teacher's own materials)

G - Reported speech + Sequence of tenses (continued)

Week 9 Geothermal Energy

G - Relative Clauses defining and non-defining

Week 10 Telecommunications

G - Modals and Adverbs, Expressing probability, possibility and necessity

Week 11 G - Remaining exercises from the grammar packet

Week 12 Revision for the Final Test

Week 13 Final Term Test (90 min)

Week 14 Final Test Checking, Credits

_________________________________________________________________________________________

***NOTE: Teachers are invited to supplement or omit any exercises and assignments according to their group level.

Requirements for „zápočet“:A student is due to write two tests and get 70% of total points at minimum for each. A student is supposed to work actively during classes and work independently on home assignments.

Requirements will be specified by each teacher during the first class of the term.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíl kurzu: Prohloubení a rozšíření základních znalostí obecné angličtiny a zvládnutí základů odborného jazyka. Poslech: Delší vyprávění a popisy, práce s odposlechnutými informacemi. Čtení: Technické texty, novinové články a zpracování informace z přečteného. Nácvik letmého čtení. Mluvený projev: Obecná i odborná témata: zaměstnání, nakupování, volný čas, kultura, znečištění vodních zdrojů, recyklace odpadů, energie, informační technologie a internetové obchodování, telekomunikace. Psaný projev: Písemná žádost, životopis. Mluvnice: Čas předpřítomný a předminulý, trpný rod ve všech časech, způsobová slovesa ve všech tvarech, tvoření slov, podmiňovací způsob přítomný a minulý a podmínková souvětí, frázová slovesa, příčestí přítomné a minulé, vztažné věty definující a nedefinující, časová souslednost, nepřímá řeč.

Studijní materiály:

[1] soubor materiálů K 13104 na serveru - http://jazyky.feld.cvut.cz

Poznámka:

zápočtové testy na 70%

Další informace:
http://jazyky.feld.cvut.cz/vyuka/A/A0B04A1L/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4531806.html