Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Anglický jazyk B1 - klasifikovaný zápočet

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B0B04B1K KZ 0 0C
Garant předmětu:
Dana Saláková
Přednášející:
Cvičící:
Markéta Havlíčková, Petra Jennings, Pavla Péterová, Dana Saláková, Erik Peter Stadnik, Michael Ynsua
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Angličtina B1 - klasifikovaný zápočet, korekvizita ke zkoušce B2

Aby mohl student postoupit do následující úrovně B2, ověří si katedra jazyků jeho dosavadní znalost angličtiny.

Tyto znalosti nabyl 1. dosažením 81% a více u rozřazovacího testu, 2. úspěšným absolvováním přípravných kurzů úrovně B1 nebo B2 (tj. B1-2, B2-1 nebo B2-2) nebo 3. absolvováním KZ v zápočtovém týdnu příslušného semestru.

Studentům, kteří si nechávají uznat mezinárodní certifikát, bude tento předmět uznán, musí ho však mít zapsaný v KOSu.

KZ má formu písemného testu na úrovni B1 SERRR, vycházející z materiálů pro kurzy úrovně B1.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

není, nejde o vyučovaný předmět

Osnova cvičení:

není, předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Ověření středoškolské úrovně znalostí angličtiny, tj. úrovně B1 SERR.

Studijní materiály:

Studijní literatura: povinná - materiály K 13104 http://jazyky.fel.cvut.cz

Kay, S., Jones, V.: Inside Out SB Elementary

doporučená - Murphy, R.: Essential English Grammar (1.díl)

kapesní slovník A - Č a Č - A (nakl. Fragment)

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0B04B1K
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
V tomto semestru se předmět nerozvrhuje
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4687906.html