Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Anglický jazyk A2-1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B6B04A21 Z 0 2s
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je určen pro studenty - začátečníky, kteří začínají studovat druhý cizí jazyk. Cílem je zvládnutí základů angličtiny.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0B04A0Z

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B04A0Z

Požadavky:
Osnova přednášek:

A0B04A0Z Učební plán pro začátečníky A0 ZS

Studijní literatura povinná - materiály K 13104 http://jazyky.feld.cvut.cz

Kay, S., Jones, V.: Inside Out SB Elementary

doporučená - Murphy, R.: Essential English Grammar (1.díl)

kapesní slovník A - Č a Č - A (nakl. Fragment)

1. týden Úvod do studia angličtiny na FEL

Opakování

Pozdravy, představování

2. týden Stories

Minulý čas

3. týden Feelings

Minulý čas pokr.

4. týden Review

Test 1

5. týden Description

Přítomný průběhový čas

6. týden Reality

Vyjadřování budoucího času

7. týden Review 2

Test 2

8. týden Things

Stupňování přídavných jmen, porovnávání

9. týden Energy

Too/ enough + přídavné jméno, should

10.týden Review 3

Test 3

11. týden Dotcom

Předpřítomný čas

12. týden Drive

Otázky, předložky

13. týden Justice

Minulý průběhový čas

14. týden Review 4

Test 4

Udělování zápočtů

Požadavky na zápočet:

Aktivní účast v hodinách, pečlivá domácí příprava, splnění testů a pravidelná docházka (max. 2 absence). Minimální hranice úspěšnosti u testu je 70%. Vyučující může použít další doplňkové a rozšiřující materiály a přizpůsobit tempo a obsah výuky posluchačům kurzu.

A0B04A0Z

Osnova cvičení:

Cíl kurzu: Zvládnutí základů angličtiny.

Poslech: Dialogy (nakupování, volný čas, konverzace v restauraci, orientace ve městě).

Čtení: Informační texty, běžné zprávy, jednoduchý odborný text.

Mluvený projev: Pozdravy, představování, cestování, konverzace v obchodě a restauraci, zdvořilá žádost, dotaz na cestu, vysvětlení směru, vyprávění, každodenní aktivity.

Psaný projev: Vyprávění o osobních zážitcích, o prázdninách, o rodině, o okolním prostředí.

Mluvnice: Vyjadřování přítomnosti a budoucnosti, otázky a zápor, množné číslo podstat. jmen, zájmena osobní, ukazovací a přivlastňovací, určitý a neurčitý člen, slovosled, základní předložky a příslovce, počitatelnost, trpný rod a způsobová slovesa.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní literatura: povinná - materiály K 13104 http://jazyky.feld.cvut.cz

Kay, S., Jones, V.: Inside Out SB Elementary

doporučená - Murphy, R.: Essential English Grammar (1.díl)

kapesní slovník A - Č a Č - A (nakl. Fragment)

Poznámka:

zápočtové testy na 70%

Další informace:
http://jazyky.feld.cvut.cz/vyuka/A/A0B04A0L/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4531406.html