Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Anglický jazyk - obhajoba studie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP04MIN ZK 0 0C anglicky
Přednášející:
Petra Jennings, Dana Saláková (gar.), Markéta Havlíčková
Cvičící:
Petra Jennings, Dana Saláková (gar.), Markéta Havlíčková
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Zkouška XP04MIN je adekvátní zkoušce XP04AZK a je vykonána v rámci Obhajoby odborné studie, která probíhá v angličtině.

Úkolem doktoranda je obhájit před komisí svou odbornou práci sepsanou a prezentovanou v angličtině. Součástí je následná odborná diskuse. Doktorand je hodnocen za prezentační dovednosti, zvládnutí jazyka v plynulém projevu a schopnosti rychle a jazykově správně reagovat při diskusi. Přihlíží se také k jazykové správnosti písemného textu.

Jestliže doktorand neuspěje v jazykové části obhajoby, může si zkoušku zopakovat v podobě klasické jazykové zkoušky XP04AZK

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP04MIN

Požadavky:

velmi dobrá úroveň jazyka

Osnova přednášek:

Zkouška

Osnova cvičení:

Nejsou

Cíle studia:

Uzavření jazykové přípravy doktoranda

Studijní materiály:

nejsou

Poznámka:
Další informace:
https://jazyky.fel.cvut.cz/vyuka/PGS/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11849204.html