Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Prezentace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD6B04PRE KZ 3 14+6 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Studenti si prohloubí teoretické i praktické znalosti v následujících oblastech: zásady efektivní komunikace, asertivita, antimanipulativní techniky, příprava prezentace, stanovení obsahu prezentace, struktura prezentace, základy rétoriky, přednes, neverbální komunikace, vizualizace informací, obtížné situace při prezentacích, tréma, prezentační triky.

Požadavky:

Provedení prezentace v přijatelné kvalitě.

Ústní ohodnocení prezentace kolegy.

Aktivita na cvičeních.

Alespoň 75% účast na cvičení. Povoleny 2 absence.

Osnova přednášek:

Zásady efektivní komunikace

Struktura prezentace, tipy, jak zaujmout a přesvědčit publikum, argumentační minimum

Přednes prezentace, základy rétoriky, hlasová hygiena

Neverbální komunikace při prezentaci; image řečníka

Vizuální stránka prezentace, pomůcky

Tréma při prezentaci, obtížné publikum, tipy pro úspěšnou prezentaci, trénink paměti

Osnova cvičení:

přednáška

Závěrečné prezentace

Cíle studia:

Naučit se kvalitně prezentovat svoji práci ústní formou.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

Allhoff, D. a Allhoff, W.: Rétorika a komunikace. Grada Publishing, Praha: 2008.

Bilinski, W.: Velká kniha rétoriky. Grada Publishing, Praha: 2011.

Bruno, T. a Adamczyk, G.: Řeč těla. Grada Publishing, Praha: 2005.

Buchtová, B.: Rétorika. Grada Publishing, Praha: 2008.

Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Kernberg Publishing, Praha: 2007.

Jarošová, E. a kol.: Trénink sociálních a manažerských dovedností. Management Press, Praha: 2001.

Jones, G. a Gorell, R.: 50 nejlepších rad pro úspěšné kouče. Pragma, Hodkovičky: 2009.

Klarer, M.: Působivá prezentace a přednáška v angličtině. Grada Publishing, Praha: 2007.

Komárková, R., Slaměník I, a Výrost J.: Aplikovaná sociální psychologie III. Grada Publishing, Praha 2001.

Maříková, Marie: Rétorika. Manuál komunikačních dovedností. Professional Publishing, Praha: 2000.

Medzihorský, Š.: Asertivita. Elfa, Praha: 1991.

Mendlíková, Olga: Přesvědčivá prezentace. Grada Publishing, Praha: 2008.

O'Brien, D.: Mistrovská paměť. Grada Publishing, Praha: 2015.

Plamínek, J.: Komunikace a prezentace. Grada Publishing, Praha: 2008.

Přeučil, J.: Kouzlo rétoriky. Alpress, Frýdek-Místek: 2007.

Špačková, A.: Moderní rétorika. Grada Publishing, Praha: 2009.

Štěpaník, J.: Umění jednat s lidmi 2. Grada Publishing, Praha: 2005.

Allhoff, D. a Allhoff, W.: Rétorika a komunikace. Grada Publishing, Praha: 2008.

Bilinski, W.: Velká kniha rétoriky. Grada Publishing, Praha: 2011.

Bruno, T. a Adamczyk, G.: Řeč těla. Grada Publishing, Praha: 2005.

Buchtová, B.: Rétorika. Grada Publishing, Praha: 2008.

Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Kernberg Publishing, Praha: 2007.

Jarošová, E. a kol.: Trénink sociálních a manažerských dovedností. Management Press, Praha: 2001.

Jones, G. a Gorell, R.: 50 nejlepších rad pro úspěšné kouče. Pragma, Hodkovičky: 2009.

Klarer, M.: Působivá prezentace a přednáška v angličtině. Grada Publishing, Praha: 2007.

Komárková, R., Slaměník I, a Výrost J.: Aplikovaná sociální psychologie III. Grada Publishing, Praha 2001.

Maříková, Marie: Rétorika. Manuál komunikačních dovedností. Professional Publishing, Praha: 2000.

Medzihorský, Š.: Asertivita. Elfa, Praha: 1991.

Mendlíková, Olga: Přesvědčivá prezentace. Grada Publishing, Praha: 2008.

O'Brien, D.: Mistrovská paměť. Grada Publishing, Praha: 2015.

Plamínek, J.: Komunikace a prezentace. Grada Publishing, Praha: 2008.

Přeučil, J.: Kouzlo rétoriky. Alpress, Frýdek-Místek: 2007.

Špačková, A.: Moderní rétorika. Grada Publishing, Praha: 2009.

Štěpaník, J.: Umění jednat s lidmi 2. Grada Publishing, Praha: 2005.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B04PRE
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4563306.html