Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Příprava na FCE 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04FCE1 Z 2 2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je určen pro zájemce z řad studentů a pracovníků univerzity i široké veřejnosti, kteří chtějí dosáhnout znalostí na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce složením mezinárodní zkoušky FCE na Britské radě.

Kurz prohlubuje všechny jazykové dovednosti - mluvený projev, psaný projev, čtení, poslech, gramatiku i fonetiku. Pracuje s učebnicemi pro přípravu na tuto zkoušku určenými.

Požadavky:

Studenti budou během seminářů aktivně pracovat a budou se na ně připravovat v rámci domácí přípravy. Počet povolených absencí je stanoven na dvě, vyučující však může řešit jednotlivé případy individuálně. V průběhu semestru píšou studenti 3 testy, musí dosáhnout vždy minimálně 65% z daných bodů.

Další požadavky specifikuje učitel při zahájení kurzu.

Osnova přednášek:

Week 1 Bands and fans : speaking, reading-gapped text

Week 2 Bands and fans : grammar-present simple, present continuous, use of English: multiple-choice cloze

Week 3 Bands and fans : listening-multiple matching, grammar-used to/would, writing-informal email, review

Week 4 Relative values: speaking, use of English-word formation, listening-multiple choice

Week 5 Relative values : grammar-adverbs, reading-multiple matching, speaking

Week 6 Relative values: grammar-ing/infinitive, speaking, writing-essay, review

Week 7 Things that matter: reading-multiple choice, grammar-present perfect, past simple

Week 8 Things that matter: grammar-as, like, use of English-open, close, listening-sentence completion, vocabulary

Week 9 Things that matter: grammar-comparing, speaking, writing-engaging the reader, review

Week 10 Battling nature: listening-multiple choice, speaking, grammar-past simple, past continuous and past perfect

Week 11 Battling nature: speaking-collaborative task, reading-multiple matching

Week 12 Battling nature: grammar-definite, indefinite, zero article, use of English-word formation, writing-expressing, supporting ideas, review

Week 13 Exam Maximizer, Revision Lessons 1 - 4, Final credit test

Week 14 Final credit test-Analysing errors, Credits

Osnova cvičení:

Week 1 Bands and fans : speaking, reading-gapped text

Week 2 Bands and fans : grammar-present simple, present continuous, use of English: multiple-choice cloze

Week 3 Bands and fans : listening-multiple matching, grammar-used to/would, writing-informal email, review

Week 4 Relative values: speaking, use of English-word formation, listening-multiple choice

Week 5 Relative values : grammar-adverbs, reading-multiple matching, speaking

Week 6 Relative values: grammar-ing/infinitive, speaking, writing-essay, review

Week 7 Things that matter: reading-multiple choice, grammar-present perfect, past simple

Week 8 Things that matter: grammar-as, like, use of English-open, close, listening-sentence completion, vocabulary

Week 9 Things that matter: grammar-comparing, speaking, writing-engaging the reader, review

Week 10 Battling nature: listening-multiple choice, speaking, grammar-past simple, past continuous and past perfect

Week 11 Battling nature: speaking-collaborative task, reading-multiple matching

Week 12 Battling nature: grammar-definite, indefinite, zero article, use of English-word formation, writing-expressing, supporting ideas, review

Week 13 Exam Maximizer, Revision Lessons 1 - 4, Final credit test

Week 14 Final credit test-Analysing errors, Credits

Cíle studia:

Cíl kurzu: Kurz je zaměřen na posílení řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení, poslech) a gramatiky. Studenti jsou díky autentickým textům konfrontováni s reálnými situacemi a v propracovaných cvičeních (gramatických, lexikálních, mluvních, poslechových, fonetických či zaměřených na četbu a psaní) vedeni k plynulému a přesnému vyjadřování..

Studijní materiály:

Materials: Gold first new edition, J.Bell, A.Thomas (Pearson 2015) Unit 1-4.

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04FCE1
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1407006.html