Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Francouzský jazyk 3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04F3 Z 2 2C
Garant předmětu:
Petra Jennings
Přednášející:
Cvičící:
Petra Jennings, Alena Krumpová, Dana Lisá
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty, kteří se tento jazyk již dříve učili, znají základní slovní zásobu a gramatické jevy a chtějí navázat na dosaženou úroveň. Studenti si zopakují základní fráze a způsoby dorozumění s cizojazyčným mluvčím a naučí se popsat jednoduché události a hovořit o tématech běžného života, napsat jednoduchý text.

Požadavky:

Podmínky pro získání zápočtu:

Pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí obou testů.

Zápočet je podmíněn úspěšností alespoň na 66%.

V případě nižšího procenta bude u každého z testů nabídnuta možnost jedné opravy v dohodnutém termínu.

V případě přechodu na distanční - on-line formu studia se podmínky mohou změnit.

Osnova přednášek:

Týden 1,2:

L12 - Opakování. Orientace v prostoru. Popis bytu.

Týden 3,4:

L 13 - Une rencontre. Os. zájmena v předmětu přímém. Vouloir, venir.

Týden 5,6:

L13-Une rencontre. Pozvání. Povahové vlastnosti. Os. zájmena v postavení předmětu přímého.

Týden 7:

Opakování. Test I.

Týden 8,9:

L14-Paul téléphone a Sylvie. Pozdravy. Jak dlouho? Pouvoir. Os. zájmena v postavení předmětu nepřímého. Slovosled.

Zájmena v rozk. způsobu.Číslovky 20-100. Blízká minulost.

Týden 10,11:

L15-Une lettre de Paris. Psaní dopisu. Studium.

Zvratná slovesa. „Y“ ve významu „tam“. Sloveso prendre.Zájmena vztažná qui, que. Ne . que (jen, až, teprve). Opakování.

Týden 12:

Opakování. Test II.

Týden13,14:

L16 - Une panne d´essence. Vyprávění příběhu. Omluva.

Pozvání (přijetí, odmítnutí). Dopravní prostředky. Passé composé. Zápor, slovosled při použití zájmena. Sloveso „mettre“.

Oprava testu, zápočty.

Osnova cvičení:

Týden 1,2:

L12 - Opakování. Orientace v prostoru. Popis bytu.

Týden 3,4:

L 13 - Une rencontre. Os. zájmena v předmětu přímém. Vouloir, venir.

Týden 5,6:

L13-Une rencontre. Pozvání. Povahové vlastnosti. Os. zájmena v postavení předmětu přímého.

Týden 7:

Opakování. Test I.

Týden 8,9:

L14-Paul téléphone a Sylvie. Pozdravy. Jak dlouho? Pouvoir. Os. zájmena v postavení předmětu nepřímého. Slovosled.

Zájmena v rozk. způsobu.Číslovky 20-100. Blízká minulost.

Týden 10,11:

L15-Une lettre de Paris. Psaní dopisu. Studium.

Zvratná slovesa. „Y“ ve významu „tam“. Sloveso prendre.Zájmena vztažná qui, que. Ne . que (jen, až, teprve). Opakování.

Týden 12:

Opakování. Test II.

Týden13,14:

L16 - Une panne d´essence. Vyprávění příběhu. Omluva.

Pozvání (přijetí, odmítnutí). Dopravní prostředky. Passé composé. Zápor, slovosled při použití zájmena. Sloveso „mettre“.

Oprava testu, zápočty.

Podmínky pro získání zápočtu:

Pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí obou testů.

Zápočet je podmíněn úspěšností alespoň na 66%.

V případě nižšího procenta bude u každého z testů nabídnuta možnost jedné opravy v dohodnutém termínu.

V případě přechodu na distanční - on-line formu studia se podmínky mohou změnit.

Cíle studia:

Cíl kurzu: Zvládnutí základů jazyka a schopnost reagovat v běžných situacích každodenního života. Gramatické struktury jsou procvičovány v komunikativních situacích.

Studijní materiály:

Pravda - Pravdová: Francouzština nejen pro samouky - lekce 12 - 16

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04F3
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:E1-103a
Krumpová A.
16:15–17:45
(paralelka 101)
Dejvice haly
Cvičebna
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12551804.html