Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Španělský jazyk 4

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04S4 Z 2 2C
Garant předmětu:
Petra Jennings
Přednášející:
Cvičící:
Petra Jennings, Dana Lisá, Alice Lukešová
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz navazuje na předmět Španělština III. Přináší přehled španělského slovesného systému. Po seznámení se s jednotlivými slovesnými časy a způsoby je kladen důraz na jejich použití v praxi. Procvičován je zejména mluvený projev. Součástí kurzu je také úvod do reálií hispánských zemí. Jednotlivá témata budou upravena dle preferencí studentů.

Pokud dojde k obnovení mimořádného stavu, přechází se na distanční výuku přes Microsoft Teams.

V případě prokázané nákazy koronavirem nebo nařízené karanténě jsou studenti povinni kontaktovat vyučující (viz. příkaz rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem).

Požadavky:

Kurz navazuje na předmět Španělština III. Očekává se znalost španělského jazyka v rozsahu 1. až 10. lekce učebnice Aventura I.

Osnova přednášek:

Gramatické okruhy:

- rozdíly mezi slovesy ser, estar, haber a jejich používání

- přehled nepravidelných sloves v přítomném čase

- přehled minulých časů v indikativu

- vyjádření budoucnosti

- slovesné vazby s infinitivem, gerundiem, příčestím minulým

- subjunktiv v přítomném čase

- subjunktiv v minulém čase

- vedlejší věty

- podmiňovací způsob

Slovní zásoba potřebná k popsání reálií hispánského světa.

Osnova cvičení:

1.- Úvod.

Rozdíly mezi slovesy ser, estar, haber a jejich používání.

2. -Skupiny nepravidelných sloves.

Nepravidelnosti v přítomném čase.

3.- Přehled minulých časů v indikativu.

El pretérito perfecto.

4.- El pretérito simple (indefinido).

5.- El pretérito imperfecto.

6.- El pretérito pluscuamperfecto.

Rozdíly v použití jednotlivých minulých časů.

7.- Vyjádření budoucnosti.

8.- Podmiňovací způsob jednoduchý a složený.

9.- Subjunktiv v přítomném čase.

Použití subjunktivu.

10.- Minulé časy v subjunktivu.

11.- Vedlejší věty.

12.- Slovesné vazby s infinitivem, gerundiem, příčestím minulým.

13.- TEST

14.- Souhrnný přehled probraného učiva a doplnění.

Udělení zápočtů.

Cíle studia:

Po absolvování kurzu student ovládá gramatiku španělského jazyka na úrovni A2/B1 společného evropského referenčního rámce.

Studijní materiály:

Materiály k hodinám budou studentům k dispozici v Moodlu.

Doporučená literatura:

Čermák, Petr, Andrés Castillo, David. Gramática aplicada de la lengua española. Karolinum, Praha : 2011.

Hamplová, Sylva. Stručná mluvnice španělštiny. Academia, Praha : 1998.

Moreno García, Concha. Temas de gramática (nivel superior). SGEL-Educación, Madrid : 2008.

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04S4
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:E1-105
Lukešová A.
16:15–17:45
(paralelka 101)
Dejvice haly
Učebna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1383606.html