Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Anglický jazyk B1-1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B0B04B11 Z 0 2C
Garant předmětu:
Petra Jennings
Přednášející:
Cvičící:
Markéta Havlíčková, Petra Jennings, Hana Procházková
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Cílem je prohloubení a rozšíření základních znalostí obecné angličtiny a zvládnutí základů odborného jazyka, práce s textem, rozšíření slovní zásoby, porozumění mluvené angličtině.

Požadavky:

Pro získání zápočtu je nutná aktivní účast na cvičeních (tolerují se dvě absence za semestr) a úspěšné absolvování zápočtových testů. Absence je nutno omlouvat neprodleně a prokazatelným způsobem (email apod.), na pozdější nebo nedoložené omluvy nelze brát zřetel. v případě přechodu na online výuku se mohou podmínky změnit.

Osnova přednášek:

Week 1 Introduction, General Information on Studies, Libraries

Czech Technical University

G - General Revision (Verbs, Nouns, Word Order, Questions etc.)

HW: Prepare text „History of Video and Computer Games“

Week 2 History of Video and Computer Games

G - Past Simple, Past Continuous

HW: Prepare text „Measurements and Conversion“

Week 3 Measurements and Conversions

G - Direct and Indirect Questions

HW: Prepare text „Computers“

Week 4 Computers

G - Adjectives and Adverbs

Week 5 Revision for the Midterm Test

G - Past Simple x Present Perfect Simple / Continuous

Week 6 Midterm Test (45 min)

G - Phrasal Verbs

HW: Prepare text „Robotics“

Week 7 Robotics

G - Modals

HW: Prepare text „Lasers“

Week 8 Lasers

G - Tenses Expressing the Future

HW: Prepare text „Energy“

Week 9 Energy

G - Time Clauses

HW: Prepare text „Tracking“

Week 10 Tracking

G - Countables and Uncountables

G - Gerunds and Infinitives after Need/Used

Week 11 Revision for the Final Test

Week 12 Final Term Test (90 min)

Week 13 Spare Week

Week 14 Final Test Checking, Credits

Osnova cvičení:

Week 1 Introduction, General Information on Studies, Libraries

Czech Technical University

G - General Revision (Verbs, Nouns, Word Order, Questions etc.)

HW: Prepare text „History of Video and Computer Games“

Week 2 History of Video and Computer Games

G - Past Simple, Past Continuous

HW: Prepare text „Measurements and Conversion“

Week 3 Measurements and Conversions

G - Direct and Indirect Questions

HW: Prepare text „Computers“

Week 4 Computers

G - Adjectives and Adverbs

Week 5 Revision for the Midterm Test

G - Past Simple x Present Perfect Simple / Continuous

Week 6 Midterm Test (45 min)

G - Phrasal Verbs

HW: Prepare text „Robotics“

Week 7 Robotics

G - Modals

HW: Prepare text „Lasers“

Week 8 Lasers

G - Tenses Expressing the Future

HW: Prepare text „Energy“

Week 9 Energy

G - Time Clauses

HW: Prepare text „Tracking“

Week 10 Tracking

G - Countables and Uncountables

G - Gerunds and Infinitives after Need/Used

Week 11 Revision for the Final Test

Week 12 Final Term Test (90 min)

Week 13 Spare Week

Week 14 Final Test Checking, Credits

Cíle studia:

dostat se na úroveň státní maturity B1

Studijní materiály:

[1] Soubor materiálů K 13104 na serveru - http://jazyky.feld.cvut.cz

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0B04B11
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:E1-103a
Havlíčková M.
16:15–17:45
(paralelka 101)
Dejvice haly
Cvičebna
St
místnost T2:E1-106
Procházková H.
14:30–16:00
(paralelka 104)
Dejvice haly
Učebna
místnost T2:E1-106
Procházková H.
16:15–17:45
(paralelka 105)
Dejvice haly
Učebna
Čt
místnost T2:E1-103a
Havlíčková M.
16:15–17:45
(paralelka 102)
Dejvice haly
Cvičebna

místnost T2:E1-103a
Havlíčková M.
11:00–12:30
(paralelka 103)
Dejvice haly
Cvičebna
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4687406.html