Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Příprava na pobyt německy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04PZP Z 2 2C
Garant předmětu:
Petra Jennings
Přednášející:
Cvičící:
Hedvika Blahníková, Petra Jennings, Dana Lisá
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Předmět je určen pro studenty se středně pokročilou znalostí jazyka, kteří uvažují o studiu či práci v zahraničí v některé z německy mluvících zemí nebo se chystají na výjezd v rámci programu Erasmus.

Požadavky:

Pravidelná docházka do kurzu, plnění zadaných úkolů k probírané látce a úspěšné zvládnutí testu.

Osnova přednášek:

Na cvičeních bude pravidelně probíhat nácvik jednotlivých receptivních i produktivních řečových dovedností:

čtení a poslech s globálním, selektivním i detailním porozuměním, písemný a samostatný ústní projev (monolog, dialog, diskuse) ve spojení s vybranou gramatikou.

Osnova cvičení:

Na cvičeních bude pravidelně probíhat nácvik jednotlivých receptivních i produktivních řečových dovedností:

čtení a poslech s globálním, selektivním i detailním porozuměním, písemný a samostatný ústní projev (monolog, dialog, diskuse) ve spojení s vybranou gramatikou.

Cíle studia:

Cílem kurzu je efektivní příprava na pobyt v německy mluvících zemích zaměřená především na nácvik řečových dovedností.

Po absolvování tohoto kurzu mohou zájemci složit zkoušku na úrovni B2 SERR, která je požadována pro studium v německém jazyce v rámci programu Erasmus

Studijní materiály:

Materiály katedry jazyků

Poznámka:

Příprava na pobyt v německy mluvících zemích

Další informace:
http://jazyky.feld.cvut.cz/vyuka/N/A0B04PZP/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1381606.html