Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Anglický jazyk A2-1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B0B04A21 Z 2s česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je určen pro studenty - začátečníky, kteří ale již mají základní znalost angličtiny alespoň A1 SERR. Cílem je zvládnutí základů angličtiny.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0B04A0Z

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B04A0Z

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

1. týden Úvod do studia angličtiny na FEL

Opakování

Pozdravy, představování

2. týden Sea

Minulý čas

3. týden Solo

Minulý čas pokr.

4. týden Review 1

Test 1

5. týden Looks

Popisy, číslovky

6. týden Looks

Čísla, přítomný průběhový čas

7. týden Reality

TV programmes

8. týden Reality

Vyjadřování budoucího času

9. týden Review 2

Test 2

10.týden Things

Shopping, money

11. týden Things

Stupňování příd. jmen, porovnávání

12. týden Energy

Frekvenční výrazy, části těla

13. týden Energy

Too / enough + přídavné jm., should

14. týden Review 3

Test 3

Udělování zápočtů

Požadavky na zápočet:

Aktivní účast v hodinách, pečlivá domácí příprava, splnění testů a pravidelná docházka (max. 2 absence). Minimální hranice úspěšnosti u testu je 65%. Vyučující může použít další doplňkové a rozšiřující materiály a přizpůsobit tempo a obsah výuky posluchačům kurzu.

Osnova cvičení:

Cíl kurzu: Zvládnutí základů angličtiny.

Poslech: Dialogy (nakupování, volný čas, konverzace v restauraci, orientace ve městě).

Čtení: Informační texty, běžné zprávy, jednoduchý odborný text.

Mluvený projev: Pozdravy, představování, cestování, konverzace v obchodě a restauraci, zdvořilá žádost, dotaz na cestu, vysvětlení směru, vyprávění, každodenní aktivity.

Psaný projev: Vyprávění o osobních zážitcích, o prázdninách, o rodině, o okolním prostředí.

Mluvnice: Vyjadřování přítomnosti a budoucnosti, otázky a zápor, množné číslo podstat. jmen, zájmena osobní, ukazovací a přivlastňovací, určitý a neurčitý člen, slovosled, základní předložky a příslovce, počitatelnost, trpný rod a způsobová slovesa.

Cíle studia:

Cílem je zvládnutí základů angličtiny

Studijní materiály:

Studijní literatura: povinná - materiály K 13104 http://jazyky.feld.cvut.cz

Kay, S., Jones, V.: Inside Out SB Elementary

doporučená - Murphy, R.: Essential English Grammar (1.díl)

kapesní slovník A - Č a Č - A (nakl. Fragment)

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0B04A21, https://jazyky.fel.cvut.cz/vyuka/A/B04A21/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4687206.html