Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Anglický jazyk B1-1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B6B04B11 Z 0 2s
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Cílem je prohloubení a rozšíření základních znalostí obecné angličtiny a zvládnutí základů odborného jazyka, práce s textem, rozšíření slovní zásoby, porozumění mluvené angličtině.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0B04A1Z

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B04A1Z

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Week 1Introduction, General Information on Studies, Libraries

Czech Technical University

G - General Revision (Verbs, Nouns, Word Order, Questions etc.)

HW: Prepare text „History of Video and Computer Games“

Week 2History of Video and Computer Games

G - Past Simple, Past Continuous

HW: Prepare text „Measurements and Conversion“

Week 3Measurements and Conversions

G - Direct and Indirect Questions

HW: Prepare text „Computers“

Week 4Computers

G - Adjectives and Adverbs

Week 5Revision for the Midterm Test

G - Past Simple x Present Perfect Simple / Continuous

Week 6Midterm Test (45 min)

G - Phrasal Verbs

HW: Prepare text „Robotics“

Week 7Robotics

G - Modals

HW: Prepare text „Lasers“

Week 8Lasers

G - Tenses Expressing the Future

HW: Prepare text „Energy“

Week 9Energy

G - Time Clauses

HW: Prepare text „Tracking“

Week 10Tracking

G - Countables and Uncountables

G - Gerunds and Infinitives after Need/Used

Week 11Revision for the Final Test

Week 12Final Term Test (90 min)

Week 13Final Test Checking, Credits

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Soubor materiálů K 13104 na serveru - http://jazyky.feld.cvut.cz

Poznámka:

zápočtové testy na 70 %

Další informace:
http://jazyky.feld.cvut.cz/vyuka/A/A0B04A1Z/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4531906.html