Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Rétorika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04RET Z 2 2C
Garant předmětu:
Petra Juna Jennings
Přednášející:
Cvičící:
Václava Jarská, Petra Juna Jennings, Jitka Pinková
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

V kurzu si studenti zlepší dovednosti, potřebné pro úspěšnou profesionální komunikaci. Studium jim pomůže rozvinout kulturu mluveného projevu verbálního i nonverbálního a odstranit případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Kurz Rétorika pokrývá základ problematiky a je předmětem průřezovým.

Požadavky:

Podmínkou zápočtu je pravidelná docházka (max. 3 absence), aktivní účast při cvičeních, domácí příprava a úspěšný přednes závěrečné prezentace.

Osnova přednášek:

1. Úvod, komunikace obecně, dechová technika, artikulace, česká normativní výslovnost

2. Slovní a větné zvukové prostředky, intonace, frázování, přízvuk. Stylistika mluvená a psaná

3. Základy mimoslovní komunikace - proxemika, gestika, mimika, pohyb, vzhled.

4. Monolog. Tématická výstavba projevu obecně, druhy projevů, cílové skupiny, výslovnostní styl.

5. Řeč spatra, za ztížených podmínek, psychologické techniky, zpětná vazba

6. Vizuální pomůcky - logická struktura a grafická úprava úprava.

7. Práce s pomůckami, pohyb, ukazování.

8. Dialog. Typy dialogu, aktivní a pasivní komunikační role.

9. Argumentace, indukce, dedukce, komunikační techniky.

10. Nácvik prezentace dialogu

11. Nácvik prezentace dialogu.

12. Rozbor a korekce zjištěných problémů

13. Zápočtové prezentace a diskuse, část 1.

14. Zápočtové prezentace a diskuse, část 2.

Osnova cvičení:

1. Úvod, komunikace obecně, dechová technika, artikulace, česká normativní výslovnost

2. Slovní a větné zvukové prostředky, intonace, frázování, přízvuk. Stylistika mluvená a psaná

3. Základy mimoslovní komunikace - proxemika, gestika, mimika, pohyb, vzhled.

4. Monolog. Tématická výstavba projevu obecně, druhy projevů, cílové skupiny, výslovnostní styl.

5. Řeč spatra, za ztížených podmínek, psychologické techniky, zpětná vazba

6. Vizuální pomůcky - logická struktura a grafická úprava úprava.

7. Práce s pomůckami, pohyb, ukazování.

8. Dialog. Typy dialogu, aktivní a pasivní komunikační role.

9. Argumentace, indukce, dedukce, komunikační techniky.

10. Nácvik prezentace dialogu

11. Nácvik prezentace dialogu.

12. Rozbor a korekce zjištěných problémů

13. Zápočtové prezentace a diskuse, část 1.

14. Zápočtové prezentace a diskuse, část 2.

Cíle studia:

Cílem výuky je osvojení a zlepšení dovedností, potřebných pro úspěšnou komunikaci.

Studijní materiály:

Materiály vyučující

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04RET
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost T2:E1-106
Pinková J.
09:15–10:45
(paralelka 101)
Dejvice haly
Učebna
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12553604.html