Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Prezentace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B6B04PRE KZ 3 1P+1C česky
Garant předmětu:
Petra Juna Jennings
Přednášející:
Cvičící:
Petra Juna Jennings, Jitka Pinková
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Studenti si prohloubí teoretické i praktické znalosti v následujících oblastech: zásady efektivní komunikace, asertivita, antimanipulativní techniky, příprava prezentace, stanovení obsahu prezentace, struktura prezentace, základy rétoriky, přednes, neverbální komunikace, vizualizace informací, obtížné situace při prezentacích, tréma, prezentační triky.

Požadavky:

Provedení prezentace v přijatelné kvalitě.

Ústní ohodnocení prezentace kolegy.

Složení písemného testu (obsahem budou poznatky z přednášek) - hranice úspěšnosti je 60%.

Aktivita na cvičeních.

Alespoň 75% účast na cvičení. Povoleny 2 absence.

Osnova přednášek:

1. týden: Zásady efektivní komunikace

2. týden: Struktura prezentace, tipy, jak zaujmout a přesvědčit publikum, argumentační minimum

3. týden: Přednes prezentace, základy rétoriky, hlasová hygiena

4. týden: Neverbální komunikace při prezentaci; image řečníka

5. týden: Vizuální stránka prezentace, pomůcky

6. týden: Tréma při prezentaci, obtížné publikum, tipy pro úspěšnou prezentaci, trénink paměti

7. týden: Samostudium a příprava na test

8. týden: Test

Osnova cvičení:

1. týden: Zásady efektivní komunikace, krátké prezentace

2. týden: Nácvik přesvědčovací prezentace (ve skupinách) - struktura prezentace, neverbální komunikace, tipy pro přesvědčovací řeč, skupinové prezentace

3. týden: Rétorická cvičení, individuální připravené krátké prezentace

4. týden: Závěrečné individuální prezentace studentů

5. týden: Závěrečné individuální prezentace studentů

6. týden: Závěrečné individuální prezentace studentů

7. týden: Závěrečné individuální prezentace studentů

Cíle studia:

Naučit se kvalitně prezentovat svoji práci ústní formou.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

Allhoff, D. a Allhoff, W.: Rétorika a komunikace. Grada Publishing, Praha: 2008.

Bilinski, W.: Velká kniha rétoriky. Grada Publishing, Praha: 2011.

Bruno, T. a Adamczyk, G.: Řeč těla. Grada Publishing, Praha: 2005.

Buchtová, B.: Rétorika. Grada Publishing, Praha: 2008.

Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Kernberg Publishing, Praha: 2007.

Jarošová, E. a kol.: Trénink sociálních a manažerských dovedností. Management Press, Praha: 2001.

Jones, G. a Gorell, R.: 50 nejlepších rad pro úspěšné kouče. Pragma, Hodkovičky: 2009.

Klarer, M.: Působivá prezentace a přednáška v angličtině. Grada Publishing, Praha: 2007.

Komárková, R., Slaměník I, a Výrost J.: Aplikovaná sociální psychologie III. Grada Publishing, Praha 2001.

Maříková, Marie: Rétorika. Manuál komunikačních dovedností. Professional Publishing, Praha: 2000.

Medzihorský, Š.: Asertivita. Elfa, Praha: 1991.

Mendlíková, Olga: Přesvědčivá prezentace. Grada Publishing, Praha: 2008.

O'Brien, D.: Mistrovská paměť. Grada Publishing, Praha: 2015.

Plamínek, J.: Komunikace a prezentace. Grada Publishing, Praha: 2008.

Přeučil, J.: Kouzlo rétoriky. Alpress, Frýdek-Místek: 2007.

Špačková, A.: Moderní rétorika. Grada Publishing, Praha: 2009.

Štěpaník, J.: Umění jednat s lidmi 2. Grada Publishing, Praha: 2005.

Allhoff, D. a Allhoff, W.: Rétorika a komunikace. Grada Publishing, Praha: 2008.

Bilinski, W.: Velká kniha rétoriky. Grada Publishing, Praha: 2011.

Bruno, T. a Adamczyk, G.: Řeč těla. Grada Publishing, Praha: 2005.

Buchtová, B.: Rétorika. Grada Publishing, Praha: 2008.

Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Kernberg Publishing, Praha: 2007.

Jarošová, E. a kol.: Trénink sociálních a manažerských dovedností. Management Press, Praha: 2001.

Jones, G. a Gorell, R.: 50 nejlepších rad pro úspěšné kouče. Pragma, Hodkovičky: 2009.

Klarer, M.: Působivá prezentace a přednáška v angličtině. Grada Publishing, Praha: 2007.

Komárková, R., Slaměník I, a Výrost J.: Aplikovaná sociální psychologie III. Grada Publishing, Praha 2001.

Maříková, Marie: Rétorika. Manuál komunikačních dovedností. Professional Publishing, Praha: 2000.

Medzihorský, Š.: Asertivita. Elfa, Praha: 1991.

Mendlíková, Olga: Přesvědčivá prezentace. Grada Publishing, Praha: 2008.

O'Brien, D.: Mistrovská paměť. Grada Publishing, Praha: 2015.

Plamínek, J.: Komunikace a prezentace. Grada Publishing, Praha: 2008.

Přeučil, J.: Kouzlo rétoriky. Alpress, Frýdek-Místek: 2007.

Špačková, A.: Moderní rétorika. Grada Publishing, Praha: 2009.

Štěpaník, J.: Umění jednat s lidmi 2. Grada Publishing, Praha: 2005.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B04PRE http://jazyky.fel.cvut.cz/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost T2:E1-106
Pinková J.
09:15–10:45
(paralelka 101)
Dejvice haly
Učebna
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3129106.html