Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Anglický jazyk B2-1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B0B04B21 Z 3 2C
Garant předmětu:
Petra Jennings
Přednášející:
Cvičící:
Sheri Elaine Ballard, Petra Jennings, Pavla Péterová, Erik Peter Stadnik, Daniel Travis Sawran, Michael Ynsua
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je vhodný pro studenty s dostatečnou znalostí jazyka dle osnov pro střední všeobecné školy. Kurz je zaměřen na jazyk akademického prostředí a procvičování obtížných gramatických jevů.

Požadavky:

znalosti na úrovni B1

Osnova přednášek:

Week 1: MODULE ONE Course Introduction & Requirements

Introduction to Academic English & Academic Vocabulary

Prepositions

Week 2: MODULE TWO Reading Skills: Skimming & Scanning

Vocabulary & Word Formation

Week 3: MODULE THREE Academic Writing - What is an Essay?

Writing the Introduction to an Essay

Week 4: MODULE FOUR Reading: Cause & Effect Markers

Prepositions & Collocations

Key Word Sentence Transformations

Week 5: MODULE FIVE Listening Exercise (Prepositions)

Countable & Uncountable Nouns

Prefixes

Week 6: MODULE SIX Midterm Test

Week 7: MODULE SEVEN Modal Verbs

Reading for Detail

Week 8: MODULE EIGHT Listening Practice

Writing Good Paragraphs (Recognizing Topic & Supporting Sentences)

Week 9: MODULE NINE Grammar / Vocabulary: Reporting Verbs

Week 10: MODULE TEN Listening Practice

Comparing and Contrasting

Conjunctions and Sentence Connectors

Week 11: MODULE ELEVEN Reading in Detail (Preposition Practice)

-IC / -ICAL ENDINGS

Week 12: MODULE TWELVE Final Test

Week 13: Spare week

Week 14: Credits

Osnova cvičení:

Week 1: MODULE ONE Course Introduction & Requirements

Introduction to Academic English & Academic Vocabulary

Prepositions

Week 2: MODULE TWO Reading Skills: Skimming & Scanning

Vocabulary & Word Formation

Week 3: MODULE THREE Academic Writing - What is an Essay?

Writing the Introduction to an Essay

Week 4: MODULE FOUR Reading: Cause & Effect Markers

Prepositions & Collocations

Key Word Sentence Transformations

Week 5: MODULE FIVE Listening Exercise (Prepositions)

Countable & Uncountable Nouns

Prefixes

Week 6: MODULE SIX Midterm Test

Week 7: MODULE SEVEN Modal Verbs

Reading for Detail

Week 8: MODULE EIGHT Listening Practice

Writing Good Paragraphs (Recognizing Topic & Supporting Sentences)

Week 9: MODULE NINE Grammar / Vocabulary: Reporting Verbs

Week 10: MODULE TEN Listening Practice

Comparing and Contrasting

Conjunctions and Sentence Connectors

Week 11: MODULE ELEVEN Reading in Detail (Preposition Practice)

-IC / -ICAL ENDINGS

Week 12: MODULE TWELVE Final Test

Week 13: Spare week

Week 14: Credits

Cíle studia:

Kurz je zaměřen na jazyk akademického prostředía procvičování obtížných gramatických jevů.

Studijní materiály:

viz http://jazyky.fel.cvut.cz

Doporučená literatura: Hewings, M. (2012). Cambridge Academic English: An Integrated skills course for EAP. Student?s Book. Upper Intermediate. Cambridge University Press.

Doporučená literatura ke gramatice:

Murphy, R.: English Grammar in Use, CUP

Collins Cobuild English Grammar

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0B04B21
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:E1-103b
Jennings P.
09:15–10:45
(paralelka 101)
Dejvice haly
Cvičebna
místnost T2:E1-103a
Péterová P.
11:00–12:30
(paralelka 102)
Dejvice haly
Cvičebna
místnost T2:E1-103a
Péterová P.
12:45–14:15
(paralelka 103)
Dejvice haly
Cvičebna
místnost T2:E1-103a
Péterová P.
14:30–16:00
(paralelka 104)
Dejvice haly
Cvičebna
Út
místnost T2:E1-103b
Jennings P.
09:15–10:45
(paralelka 105)
Dejvice haly
Cvičebna
místnost T2:E1-103b
Jennings P.
11:00–12:30
(paralelka 106)
Dejvice haly
Cvičebna
místnost T2:E1-103b
Péterová P.
12:45–14:15
(paralelka 107)
Dejvice haly
Cvičebna
místnost T2:E1-103b
Ynsua M.
14:30–16:00
(paralelka 108)
Dejvice haly
Cvičebna
místnost T2:C4-364

11:00–12:30
(paralelka 126)
Dejvice
Cvicebna
St
místnost T2:E1-103b
Jennings P.
09:15–10:45
(paralelka 109)
Dejvice haly
Cvičebna
místnost T2:E1-103a
Ynsua M.
11:00–12:30
(paralelka 110)
Dejvice haly
Cvičebna
místnost T2:E1-103a
Ynsua M.
12:45–14:15
(paralelka 111)
Dejvice haly
Cvičebna
Čt
místnost T2:E1-106
Ynsua M.
09:15–10:45
(paralelka 112)
Dejvice haly
Učebna
místnost T2:E1-106
Ynsua M.
11:00–12:30
(paralelka 113)
Dejvice haly
Učebna
místnost T2:E1-103b
Stadnik E.
12:45–14:15
(paralelka 114)
Dejvice haly
Cvičebna
místnost T2:E1-103b
Stadnik E.
14:30–16:00
(paralelka 115)
Dejvice haly
Cvičebna
místnost T2:E1-103b
Ballard S.
16:15–17:45
(paralelka 119)
Dejvice haly
Cvičebna

místnost T2:E1-105
Travis Sawran D.
09:15–10:45
(paralelka 116)
Dejvice haly
Učebna
místnost T2:E1-103b
Stadnik E.
12:45–14:15
(paralelka 117)
Dejvice haly
Cvičebna
místnost T2:E1-103b
Stadnik E.
11:00–12:30
(paralelka 118)
Dejvice haly
Cvičebna
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:E1-106
Ynsua M.
09:15–10:45
(paralelka 101)
Dejvice haly
Učebna
místnost T2:E1-106
Ynsua M.
11:00–12:30
(paralelka 102)
Dejvice haly
Učebna
místnost T2:C4-364
Travis Sawran D.
14:30–16:00
(paralelka 105)
Dejvice
Cvicebna
St
místnost T2:E1-103a
Ynsua M.
11:00–12:30
(paralelka 103)
Dejvice haly
Cvičebna
místnost T2:E1-103b
Ynsua M.
14:30–16:00
(paralelka 104)
Dejvice haly
Cvičebna
Čt

místnost T2:E1-105
Travis Sawran D.
11:00–12:30
(paralelka 106)
Dejvice haly
Učebna
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4687606.html