Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

katedra ocelových a dřevěných konstrukcí

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
1341C01 1C1 Design of Sustainable Constructions
 
anglicky Předmět není vypsán
1341C02 1C2 Conceptual Design of Buildings
 
anglicky Předmět není vypsán
1341C03 1C3 Conceptual Design of Bridges
 
anglicky Předmět není vypsán
1341C04 1C4 Local Culture and Language
 
anglicky Předmět není vypsán
1341E05 1E5 Advanced Design of Glass Structures
 
anglicky Předmět není vypsán
1341E06 1E6 Advanced Design of Timber structures
 
anglicky Předmět není vypsán
1341E07 1E7 Rehabilitation and Maintenance of Structures
 
anglicky Předmět není vypsán
1342C10 2C10 Design for Fire and Robustness
 
anglicky Předmět není vypsán
1342C08 2C8 Advanced Design of Steel and composite structures
 
anglicky Předmět není vypsán
1342E12 2E12 Design for Renewable Energy Systems
 
anglicky Předmět není vypsán
1342E14 2E14 Design of Aluminium and Stainless steel structures
 
anglicky Předmět není vypsán
1343C12 3C12 Theses
 
anglicky Předmět není vypsán
135ABM Advanced Bachelor Project
 
anglicky Předmět není vypsán
134ABM Advanced Bachelor Project
 
anglicky Předmět není vypsán
134AMP Advanced Master Project anglicky Předmět je vypsán
D34ARVR Analýza, řízení a vypořádání rizik technických děl česky ZK 2P ZK 2P Předmět je vypsán
134BPRO Bachelor Project anglicky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
134BAPL Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět není vypsán
134BAPC Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
134BAPQ Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
134BAPK Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
134BAPR Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
134BAP Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
134XCOD CAD/CAM v ocelových a dřevěn. konstr. česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
134DPP Diploma Project anglicky Z 30 24C Předmět je vypsán
134DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Předmět je vypsán
134DISE Diplomový seminář česky Předmět je vypsán
134YDUV Dřevo a udržitelná výstavba česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D34DRK Dřevěné konstrukce česky Předmět je vypsán
134DK01 Dřevěné konstrukce 1 česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
134DK02 Dřevěné konstrukce 2 česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
134YDKM Dřevěné konstrukce a mosty česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134FSTS Fire Design of Steel, Concrete and Timber Str. anglicky Předmět je vypsán
134FDTS Fire Design of Steel, Concrete and Timber Str. anglicky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
134FRSS Fire Resistance of Steel and Timber Structures anglicky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
134FRST Fire Resistance of Steel and Timber Structures anglicky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D34POB_EN Fire Safety anglicky Předmět je vypsán
D34FIS Fire safety anglicky Předmět je vypsán
134FSTT Fundamentals of Structural Design - Steel anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
134GSTR Glass Structures anglicky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D34GLS Glass Structures anglicky Předmět je vypsán
134GLST Glass Structures anglicky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YHNK Hliníkové a nerezové konstrukce česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134XKDB Konstrukce na bázi dřeva česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
D34KDK Kovové a dřevěné konstrukce pro doktorandy česky Předmět je vypsán
134TRC Load-bearing Timber Roof Constructions
 
anglicky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
D34RRKD_EN Management of complex technological facilities risks at operation česky Předmět je vypsán
134NKPS Navrhování konstrukcí při provádění staveb česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
134NNKO Navrhování nosných konstrukcí - ocel česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
134YNSK Navrhování skleněných konstrukcí česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YNDK Nosné dřevěné konstrukce střech česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134NKRO Nosné konstrukce R - Ocel česky Z,ZK 3 2P+1C Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
134NKPZ Nosné konstrukce za požáru česky Z,ZK 9 5P+2C Předmět je vypsán
134YNKS Nosné konstrukce ze skla česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YMOD Num. modelování ocelových a dřevěných konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134ODKM Ocelové a dřevěné konstrukce česky Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
134ODKV Ocelové a dřevěné konstrukce česky Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
134ODA2 Ocelové a dřevěné konstrukce v arch. 2 česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
134ODA1 Ocelové a dřevěné konstrukce v archit. 1
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
134DOA1 Ocelové a dřevěné konstrukce v archit. 1 česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
134OK01 Ocelové konstrukce 1 česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
134O02C Ocelové konstrukce 2C česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
134O02D Ocelové konstrukce 2D česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
134O02K Ocelové konstrukce 2K česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
D34OCM Ocelové mosty česky Předmět je vypsán
134OM1K Ocelové mosty 1 česky Z,ZK 4 3P+1C Předmět je vypsán
134OCM1 Ocelové mosty 1
 
česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
134OCM2 Ocelové mosty 2 česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
134YOM2 Ocelové železniční mosty česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YPDK Pomocné dřevěné a kovové konst. česky Z 2 1P+1C Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YDK Pomocné dřevěné a kovové konstrukce česky Z,ZK 6 3P+3C Předmět je vypsán
134YPNK Pož.návrh ocel.,ocelobet. a dřev.konstr. Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D34POB Požární bezpečnost česky Předmět je vypsán
134YPOD Požární odolnost ocelových a dřevěných konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134PSOD Požární spolehlivost ocelových a dřevěných konstrukcí česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
134P02C Projekt 2C česky KZ 6 4C Předmět je vypsán
134P03C Projekt 3C česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
134P04C Projekt 4C česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
134YKPJ Projekt K česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
134YPMK Projektování membránových konstrukcí
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
134ROD Realizace ocel. a dřevěných konstrukcí česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
134YROK Rekonstrukce ocel. a dřevěných konstr. česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D34RRP_EN Risk management at technical facilities designing and building česky Předmět je vypsán
D34SKK Skleněné konstrukce česky Předmět je vypsán
134YSKO Speciální ocelové konstrukce česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
134YSOK Speciální ocelové konstrukce česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D34YSMK Stabilita a modelování ocelových konstr. česky Předmět je vypsán
134YSMK Stabilita a modelování ocelových konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134SAL Stainless Steel and Aluminium Structures anglicky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134SALS Stainless Steel and Aluminium Structures anglicky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
134STBR Steel Bridges anglicky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
D34OCM_EN Steel Bridges anglicky ZK 2P Předmět je vypsán
134ST01 Steel Structures anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
134ST02 Steel Structures 2 anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
134STB Steel bridges anglicky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134SDP3 Structural Design Project 3 anglicky KZ 5 4C Předmět je vypsán
134SDP4 Structural Design Project 4 anglicky KZ 5 4C Předmět je vypsán
134SDP2 Structural Design, Project 2 anglicky KZ 6 4C Předmět je vypsán
D34YSMK_EN Structural stability anglicky Předmět je vypsán
134YSOD Styčníky ocelových a dřevěn. konstr. česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YSDO Styčníky ocelových a dřevěných konstrukcí česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
D34ARVR_EN Technical facilities risk analysis, management and settlment anglicky Předmět je vypsán
134YTSK Tenkostěnné a spřažené konstrukce česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D34TDK Teorie dřevěných konstrukcí česky Předmět je vypsán
D34TO1 Teorie ocelových konstrukcí I česky Předmět je vypsán
D34TO2 Teorie ocelových konstrukcí II česky Předmět je vypsán
134TMZQ Tepelná a mechanická zatížení Q česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
D34TO1_EN Theory of Steel Structures I anglicky Předmět je vypsán
D34TO2_EN Theory of Steel Structures II anglicky Předmět je vypsán
134TBS Timber Based Structures anglicky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134TISB Timber Structure Buildings
 
anglicky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
134TS01 Timber Structures anglicky Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
D34TIS Timber Structures anglicky Předmět je vypsán
134TS02 Timber Structures 2 anglicky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
134TBST Timber-based Structures anglicky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
D34RRKD Řízení rizik komplexních děl při provozu česky Předmět je vypsán
D34RRP Řízení rizik při projektování a výstavbě technických děl česky Předmět je vypsán
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11134.html