Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ocelové a dřevěné konstrukce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134ODKM Z,ZK 5 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět 134ODKM lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 134NNKO
Garant předmětu:
Anna Kuklíková, Michal Netušil
Přednášející:
Anna Kuklíková, Michal Netušil
Cvičící:
Jan Jochman, Marta Kuříková
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Ocel - výhody a nevýhody, výroba oceli, halové stavby, lana a předepnuté konstrukce, vysokopevnostní ocel, lávky a mosty, inženýrské konstrukce vodních staveb - jezy, vrata, vodohospodářské stavby, zatížení.

Dřevo - zatížení, materiál a jeho vlastnosti, metoda mezních stavů, základní způsoby namáhání prvků, spoje, typy konstrukcí - lávky, dřevěné chodníky, ledolamy, konstrukce pro převádění vody, způsoby ztužení, ochrana před znehodnocením.

Požadavky:

Nejsou.

Osnova přednášek:

Ocelové konstrukce

1. Zásady navrhování ocelových konstrukcí, zatížení konstrukcí

2. Halové stavby, hangáry, mola

3. Lana a předepnuté konstrukce

4. Konstrukce vodohospodářských staveb (zatížení, jezové klapky, vrata, stěny, piloty, návrh hradících plechů)

5. Vysokopevnostní oceli ve stavebnictví, výroba, využití

6. Ocelové lávky a mosty, pilíře, založení

Dřevěné konstrukce

7. Materiálové vlastnosti, řezivo na stavební účely.

8. Metody navrhování - mezní stavy; tažené, tlačené a ohýbané pruty.

9.Kombinace namáhání, spoje.

10.Plnostěnné a příhradové nosníky, rámové konstrukce.

11. Dřevěné lávky a mosty, piloty, ledolamy, mola, žlaby pro převod vody

12. Ochrana konstrukcí před znehodnocením.

Osnova cvičení:

Ocel:

1. Návrh průmyslové haly - poloha nosných prvků, výztuhy

2. Návrh střešní konstrukce a vaznic

3. Hlavní konstrukce nosníku

4. Hlavní sloupec

5. Ztužení, zatížení větrem, posouzení

6. výkresů

Dřevo:

1. Návrh sloupu

2. Návrh nosníku

3. Návrh příhradového nosníku

4. Podlaha bytového domu

5. Návrh sloupu na požární bezpečnost

Cíle studia:

Seznámení se základními informacemi o dřevěných a ocelových konstrukcích s ohledem na příslušné obory (V,E,Z). Rozvoj a navázání na základní znalost o prvcích OK z předchozího předmětu NNK. Vnímání rozdílného pojetí staveb ocelových a dřevěných konstrukcí v kontextu jejich zatížení a způsobu využití.

Studijní materiály:

!Studnička, J.: Navrhování nosných konstrukcí, Ocelové konstrukce. Nakladatelství ČVUT 2014, ISBN 978-80-01-05490-1

!Kuklík, P.; Kuklíková A.: Navrhování dřevěných konstrukcí. Informační centrum ČKAIT 2010, ISBN 978-80-87093-88-7

?Wald, F.; Macháček, J.; Jandera, M.; Dolejš, J.; Sokol, Z.; Hájek, P.: Structural Steel Design according to Eurocodes. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. ISBN 978-80-01-05046-0

?Krämer, V.; Koželouh, B.: Dřevěné konstrukce. Příklady a řešení podle ČSN 73 1702. Informační centrum ČKAIT 2009, ISBN 978-80-87438-16-9

?Studnička, J.; Holický, M.; Marková, J.: Ocelové konstrukce2 - Zatížení. Nakladatelství ČVUT 2010. ISBN 978-80-01-04298-4

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-219

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C219
Út
St
místnost TH:B-686

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B686
Čt
místnost TH:B-693

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B693

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost TH:C-217

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C217
místnost TH:B-374

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B374
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5621506.html