Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Pož.návrh ocel.,ocelobet. a dřev.konstr.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134YPNK Z 2 1P+1C
Garant předmětu:
Zdeněk Sokol
Přednášející:
Zdeněk Sokol
Cvičící:
Břetislav Židlický
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Předmět podává základní informace o navrhování ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí na účinky požáru.

Požadavky:

ukončen předmět 134OK1 nebo 134OD1A

Osnova přednášek:

Úvod, požární bezpečnost

Zatížení při požáru

Teplotní analýza

Přestup tepla do konstrukce, chráněné a nechráněné prvky, ochrana konstrukcí proti požáru

Analýza konstrukce, video o požární zkoušce v Cardingtonu

Navrhování ocelových konstrukcí - tah, tlak, ohyb, kombinace namáhání, přípoje

Navrhování ocelobetonových konstrukcí - plechobetonová deska, nosníky

Navrhování dřevěných konstrukcí

Příklad návrhu konstrukce

Osnova cvičení:

Požární zatížení,

parametrická teplotní křivka

Přestup tepla do nechráněného ocelového prvku, návrh ocelového nosníku

Přestup tepla do chráněného ocelového prvku, návrh ocelového sloupu

Návrh dřevěného sloupu

Návrh ocelobetonového nosníku

Software pro navrhování

Cíle studia:

Naučit základní principy současných postupů pro navrhování prvků na účinky požáru. Cílem je získat schopnost navrhovat jednoduché prvky ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí na účinky požáru.

Studijní materiály:

Wald a kol: Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí, ČVUT Praha, 2005.

ČSN EN 1991-1-2: Zatížení konstrukcí. Část 1-2. Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru, ČNI, Praha, 2004.

ČSN EN 1993-1-2: Navrhování ocelových konstrukcí. Obecná pravidla. Navrhování na účinky požáru, ČNI, Praha, 2005.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-478

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B478
místnost TH:B-478

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B478
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24667805.html