Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Navrhování skleněných konstrukcí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134YNSK Z,ZK 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Martina Eliášová
Přednášející:
Martina Eliášová
Cvičící:
Michal Netušil
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Předmět je určený pro studenty magisterského programu Stavební inženýrství, prohlubuje znalostí získané v předmětu 134YNKS. Rozšíření teoretických poznatků v oblasti stability skleněných nosníků, sloupů a stěn. Zásady navrhování konstrukčních prvků ze skla dle normativních podkladů, experimentální ověření materiálových vlastností skla, bezpečnostní skla, využití softwarové podpory pro navrhování.

Požadavky:

Nejsou

Osnova přednášek:

1. Experimentální ověření materiálových vlastností skla, bezpečnostní skla - třídy bezpečnosti.

2. Zásady návrhu izolačních dvojskel a trojskel, teplotní šok - příčiny.

3. Zásady návrhu nosných skleněných konstrukcí - třídy následků, kombinace zatížení, nehodové situace

3. Vrstvená skla zatížená kolmo k rovině - návrhové modely, využití metody konečných prvků.

4. Řešení stability konstrukčních prvků ze skla namáhaných tlakem a ohybem, kombinace namáhání.

5. Stabilita nosných stěn namáhaných tlakem a smykem

6. Šroubované spoje - zásady návrhu, numerické modelování mechanických spojů.

7. Příklady realizovaných konstrukcí

Osnova cvičení:

1. Návrh a posouzení izolačního dvojskla - ruční výpočet.

2. Návrh a posouzení izolačního dvojskla pomocí softwaru.

3. Návrh a posouzení pochozí skleněné desky bodově podepřené - ruční výpočet.

4. Návrh a posouzení pochozí skleněné desky bodově podepřené pomocí softwaru.

5. Návrh a posouzení skleněné markýzy.

6. Laboratoř - měření napětí u tepelně tvrzených skel.

Cíle studia:

Prohloubit znalosti v oblasti navrhování skleněných konstrukcí.

Studijní materiály:

!1. Structural Use of Glass in Buildings (2nd edition): The Institution of Structural Engineers, 2014, ISBN 978-1-906335-25-0

!2. Nijsse R.: Glass in Structures, Birkhauser, 2003. ISBN 3-7643-6439-4

!3. Wurm J.: Glass Structures, Birkhauser, 2007, ISBN 978-3-7643-7608-6

!4. Popovič Š.: Výroba a zpracování plochého skla, Grada Publishing, 2009, ISBN 978-80-247-3154-4

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-204

18:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C204
místnost TH:C-204

18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
C204
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5875906.html