Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie dřevěných konstrukcí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D34TDK ZK 2P česky
Garant předmětu:
Petr Kuklík
Přednášející:
Petr Kuklík
Cvičící:
Petr Kuklík
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Vliv mikroskopické a makroskopické struktury dřeva na jeho vlastnosti. Reologické vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva. Nedestruktivní metody zjišťování vlastností dřeva. Aplikace mechaniky lomu na dřevo. Stabilita prvků při uvážení poddajnosti spojů. Boulení a smykové ochabnutí tenkých stěn a pásů. Prvky složeného průřezu z materiálů s rozdílnými vlastnostmi. Chování dřevěných prvků a spojů při extrémních podmínkách zatížení, vlhkosti a teploty. Navrhování dřevěných konstrukcí použitím statistických metod.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

Thelandersson, S., Larsen, H. Timber Engineering. Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2003, ISBN 0-470-84469-8.

Kuklík, P. Dřevěné konstrukce. Praha: IC ČKAIT, 2005, ISBN 80-86769-72-0.

Doporučená literatura:

Larsen, H., Enjily, V. Practical design of timber structures to Eurocode 5..London: Thomas Telford Limited, 2009,

ISBN 978-0-7277-3609-3.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24435705.html